torsdag 16 augusti 2012

Ingen social bostadspolitik i Lund


De borgerliga i Lund tar inte ansvar för bostadspolitiken. De överlåter helt åt  marknadskrafterna att bestämma hur mycket som ska byggas och under vilka upplåtelseformer. De vägrar anvisa mark till LKF, vilket resulterar i att LKF kan färdigställa 70-80 lägenheter om året istället för målsättningen 300. De borgerliga vill inte heller ställa några som helst sociala krav på dem som bygger bostadsrätter och äganderätter i Lund.

Därför blev jag glatt överraskad att en majoritet i Tekniska nämnden (de rödgröna partierna med stöd av Centerpartiet) äntligen tycktes var beredd att ställa om till en bostadspolitik värd namnet när de härförleden behandlade förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram för de närmaste åren. 

Nämnden föreslog att av minst 60 procent av de bostäder som planeras ska vara hyresrätter och därtill ville de konkret peka ut tre områden med klara anvisningar att bygga hyresrätter. Tekniska nämnden vill också äntligen börja ställa krav på avsättning av lägenheter till sociala ändamål i samtliga exploateringsavtal som kommunen tecknar med dem som vill bygga i Lund.

Men glädjen blev kort. På samtliga dessa punkter hade Centerpartiet ändrat sig när frågan behandlades i kommunstyrelsen 10 augusti. De röstade tillsammans med sina borgerliga kumpaner bort alla ansatser till en social bostadspolitik. 

Lunds olycka är dubbel: Vi har en regeringen som inte kan stava till bostadspolitik och en kommunledning som med öppna ögon sviker Lunds ungdomar, studenter och bostadslösa – ja, alla bostadssökande.

1 kommentar:

  1. Centerpartiet meddelar upprört att det inte alls är som jag skriver, att de aldrig aktivt stödde hyresrätter och sociala förturer i tekniska nämnden. Jag tackar för klargörandet att centern, även när de släppte igenom ansatser till en social bostadspolitik, egentligen inte ville ha en sådan.

    SvaraRadera