torsdag 9 augusti 2012

Bildt skriver brev

Utrikesminister Carl Bildt försöker knäppa svenska domstolar på näsan och gå Rysslands ärende i en fastighetstvist på Lidingö. Bakgrunden är en ekonomisk tvist mellan ryska staten och en tysk affärsman som efter beslut i Nacka tingsrätt och Högsta domstolen ska resultera i att fastigheten går på exekutiv auktion. Ryska staten har försökt hävda diplomatiskt immunitet, något som de svenska domstolarna prövat och avvisat. I juli 2012 skriver så Carl Bildt ett brev till Kronofogdemyndigheten i Stockholm, i vilket han som utrikesminister för­söker avbryta försäljningen med hänvisning till diplomatisk immunitet.

Bildt har i utrikespolitiska frågor gjort sig känd som en efter svenska mått ovanligt lojal påhejare av amerikansk utrikespolitik. Han medverkade bland annat i styrelsen för Committee for the Liberation of Iraq, som förespråkade den invasionen av Irak som Bush genomförde under falska förespeglingar 2003. Som ständig medlem i Bilderberggruppen har Bildt vidare visat att han anser att internationella affärer bäst görs upp i ett slutet och insynsskyddat elitsällskap.

Visst var det många som lyfte på ögonbrynen när Fredrik Reinfeldt tog in sin gamle företrädare Carl Bildt som utrikesminister för snart sex år sedan. Kritiken lät inte vänta på sig. Bildt har vid flera tillfällen misstänkts låta sina egna ekonomiska intressen och uppdrag i privata företag styra Sveriges relationer till andra stater, till exempel Sudan och Ryssland. Det finns också en osökt misstanke att regeringens flata agerande gentemot Etiopien då de fängslade och dömde journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye hänger samman med just det som journalisterna var i regionen för att undersöka: Lundin Oils och Carl Bildts agerande där.

Carl Bildts inblandning i fastighetstvisten på Lidingö ger termen ministerstyre en ny dimension: Att i en främmande stats intresse försöka förhindra verkställandet av beslut i svenska domstolar.

Kan Carl Bildt sitta kvar som utrikesminister efter detta är det definitivt något ruttet i konungariket Sverige.

Se även Mark Klambergs blogg
Länkat: DN; DN; SR; SVDSVD;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar