måndag 3 september 2012

Det blir tomträtt i Lund - 2014

- Äntligen tomträtt!
Tomträtt är ett alternativ till att sälja kommunal mark till privatpersoner eller fastighetsbolag. Marken upplåts som ett långsiktigt arrende mot fast avgift. Vänsterpartiet i Lund har i många år förespråkat detta. I dess äldre form infördes detta för att möjliggöra för människor utan förmögenhet att kunna bygga ett eget hus.

Men nu gäller det flerfamiljshus. Fördelen med tomrätt är här trefaldig. 

1. Kostnaden vid överlåtelsen hålls nere vilket minskar boendekostnaden. 

2. Fastighetsspekulation förhindras effektivt.

3. Kommunen kan långsiktigt säkra önskad upplåtelseform, till exempel hyresrätt.

Efter förra veckans kommunfullmäktigemöte står det klart att Lund kommer att återinföra tomträtt i denna form. Visserligen röstades Vänsterpartiets motion ner av den borgerliga majoriteten (med stöd av SD), men de rödgröna partierna var eniga: När vi vinner valet 2014 blir det tomträtt! Nu gäller det bara att fixa den detaljen också...

Tidigare: Leve tomträtten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar