onsdag 1 augusti 2012

Allt dyrare kollektivtrafik

I en kartläggning visar Sveriges Radio att taxorna i kollektivtrafiken ökat kraftigt i hela landet. Sedan 2003 har det i genomsnitt blivit 43 procent dyrare att lösa månadskort medan den allmänna inflationen var 13 procent.

Under samma period har det blivit billigare att använda bilen. Visserligen har bensinpriset ökat ungefär lika mycket men bilarna har blivit bränslesnålare vilket i praktiken gett en oförändrad eller sänkt kostnad per kilometer.

Trots allt tal om miljövänliga transporter gynnar alltså samhället fortsatt privatbilism framför kollektivtrafik. De ökade avgifterna på buss och tåg innebär att andelen av kostnaden som betalas gemensamt, via skatten, minskar. Det innebär samtidigt en ekonomisk omfördelning från låginkomsttagare till höginkomsttagare och därtill från kvinnor till män eftersom kvinnor i högre grad nyttjar kollektivtrafik. 

En undersökning tidigare i år visade att det skulle kosta 102 öre på skatten att införa nolltaxa i hela Skånes kollektivtrafik. Efter Arbetet visar att i stort sett all pendlare (förutom en liten grupp som tjänar över 75 000 kronor i månaden) skulle tjäna på detta. Samtidigt skulle merkostnaden att i stället köra bil, cirka 2000 kronor i månaden i genomsnitt, bli tydlig och kännbar för alla. 

Vänsterpartiet har föreslagit att Skåne ska bli försöksregion för nolltaxa i kollektivtrafiken. Tyvärr har inget annat parti stött detta förslag. I stället har de styrande borgerliga partierna tillsammans med Miljöpartiet ökat priset för månadskorten med 35 procent i Skåne. Att detta skulle motiveras av bättre kvalitet och tätare trafik har grundligen motbevisats av motsatsen: Personalneddragningar på tågen och indragna busslinjer

Oavsett om man gillar idén med nolltaxa eller inte borde i alla fall taxeökningarna stoppas nu.

Tidigare: Medveten försämring av tågtrafiken

Länkat: SR; DN; DNSVD; HD;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar