torsdag 11 oktober 2012

Sjukhuset och Lunds kommun


Idag lämnade jag in följande skrivelse till Lunds kommunfullmäktige. Förhoppningsvis kommer den att behandlas på nästa möte 25 oktober.


Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid
 

I år har antalet vårdplatser på Skånes universitetssjukhus, SUS, minskat med 140 eller cirka 12 procent. Nedskärningarna i sjukvården och sammanslagningen till SUS har lett till att Skåne nu är ett av de områden i hela Europa som har minst antal vårdplatser per invånare.

Socialstyrelsen har kopplat fem dödsfall på SUS under 2011 till platsbrist och underbemanning och punktbevakar nu den skånska specialistvården. Men istället för att ta ansvar för patientsäkeheten är de styrande politikerna i Region Skåne i färd med att driva igenom nya nedskärningar och anställningsstopp har införts. Personalen går på knäna och känner daglig frustration att inte kunna ge den vård som krävs.

Av någon anledning verkar överflyttningar av kliniker och verksamhet från Lund till Malmö gå betydligt lättare än i andra riktningen, men att utnämna Malmö till någon sorts segrare i fusionen är felaktigt. Det handlar inte om att ge sig hän i en ovärdig stadsdragkamp. Sammanslagningen till SUS måste istället betecknas som ett vårdpolitiskt fiasko som har drabbat specialistvården i bägge städerna.

Ögonkliniken räknades tidigare till en av Nordens främsta. Flytten har inneburit personalflykt och kollaps och numera klarar man inte ens enkla starroperationer utan tvingas skicka såväl malmö- som lundabor till Varberg och Örebro för behandling. Cancervård och strålning koncentreras till Lund men samtidigt flyttas i stort sett all kirurgi till Malmö vilket innebär att kompetensen och möjlighet att ta emot patienter försvinner. Ja, nästa logiska steg kommer att bli att stänga akutmottagningen i Lund. Flyttkarusellerna hotar inte bara patientsäkerheten utan även forskningen, vilket fick prodekanus för medicinska fakulteten Kristian Riesbeck att avgå i september.

Sjukvården ligger utanför Lunds kommuns kompetensområde, men ändå måste kommunens representanter reagera när kommuninvånarnas grundläggande rätt till sjukvård är hotad. Därför frågar jag dig:

Vad gör du för att rädda Universitetssjukhuset i Lund?

Mats Olsson
Vänsterpartiet

1 kommentar: