måndag 4 juni 2012

Färre lärare i Lund

Skoldebatten i Lund handlar sedan 2007 om hur stor den årliga försämringen ska bli, aldrig om hur skolan ska utvecklas och förbättras. Lund har unikt goda förutsättningar, dels på grund av dess sociala struktur med en högutbildad befolkning, dels genom de stora satsningar som gjordes på skola och förskola senast det var rödgrönt i kommunen 2002-2006.

Men sex år av oupphörliga nedskärningar sätter nu sina spår. Den totala lärartätheten har minskat drastiskt, förskolans barngrupper ökar och möjligheterna att stödja de barn som behöver det mest minskar.

Idag fokuserar Sydsvenskan på en jämförelse av antalet behöriga lärare per hundra elever. Sedan 2007 har antalet lärare minskat från 9,4 till 8,7 i de kommunala skolorna i Lund samtidigt som denna siffra legat i stort sett stilla i jämförbara kommuner. För Lunds friskolor har siffran dock stigit, vilket till största delen beror på ett orättvist resursfördelningssystem: De får samma lokalersättning även om de inte har samma lokalkostnader, de får samma elevpeng trots att de inte har samma kostnader och inte behöver ta ansvar för att ta hand om alla Lunds elever. Rektorn för en av friskolorna varnar nu för utarmning av den kommunala skolan.

Men det skolansvariga kommunalrådet Tove Klette (FP) är nöjd med hur systemet fungerar och ordföranden för en av barn- och skolnämnderna Carolina Nordbeck (FP) ser inga problem med utvecklingen. Ingen av dem andas minsta tillstymmelse till självkritisk reflektion över minskningen av antalet lärare i den kommunala skolan. I förra veckan beslutade de i kommunstyrelsen om nya indragningar till Lunds skolor inför 2013.

Lund är ett gott exempel på borgerlig skolpolitik i allmänhet och folkpartistisk sådan i synnerhet. Den går kort ut på att å ena sidan berätta hur viktig skolan är, och å andra sidan stadigt minska resurserna till skolan genom att strunta i att ge årlig kostnadstäckning. Om man på vägen kan lyckas öka ojämlikheten och gynna de privata är det bara ett extra bonus.

* * * *
Läs också en färsk norsk forskningssammanställning om utvecklingen av den svenska skolan under de senaste 20 åren. Sverige är numera ett avskräckande exempel på hur man på kort tid lyckats rasera en väl fungerande skola som gav likartade förutsättningar för de flesta elever.


Tidigare: Protester mot nedskärningar i skolan; Våga satsa på Lund
Länkat: SDS;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar