lördag 15 september 2012

Betyder Carema valfrihet?

Äldreminister Maria Larsson (KD) hotar att tvinga alla kommuner att öppna för vinstdriven vård 2014. De kommuner som demokratiskt har beslutat att driva äldrevård och annan omsorg i egen regi ska köras över med en tvångslagstiftning. Detta påstår ministern ska öka valfriheten.

Men vad händer egentligen med valfriheten när de borgerliga privatiserar verksamheten? Låt mig ta två exempel från min egen kommun, Lund.

1. Efter anbudsupphandlingar tog Carema 2008 över sex befintliga äldreboenden och Attendo Care tog över fem befintliga LSS-boenden i Lund. Personalen eller kommunen själv tilläts inte att lägga anbud. Ingen av de berörda eller deras anhöriga på dessa boenden tillfrågades om de ville utsättas för anbudsupphandling eller hamna hos något av vårdbolagen. De boende följde med i uppköpet. De som hade möjlighet att yttra sig protesterade men vad hjälpte det, allt skulle ju privatiseras till varje pris. Det första de bägge vårdbolagen gjorde var att skära ner personalen med mellan 20 och 30 procent.

2. Av dem som anlitar personliga assistenter har cirka 30 procent valt kommunen som utförare i Lund. Våren 2012 genomdrev den borgerliga majoriteten, med stöd av miljöpartiet, att deras valfrihet ska upphöra. Kommunens assistansverksamhet ska läggas ner och alla ska tvingas välja ett privat företag för att få stöd och service från och med 1 januari 2013.

Dessa bägge exempel visar att argumentet om valfrihet är genomfalskt. I själva verket har valfriheten kraftigt beskurits när de borgerliga privatiserat. Verklig valfrihet handlar om god kvalitet och individuell utformning efter behov och önskemål inom vård och omsorg, samt att ha så pass mycket resurser, platser och personal att detta kan genomföras i praktiken. En sådan valfrihet kostar. Därför är de borgerliga politikerna inte intresserade av att satsa på den.

* * * *
Uppdaterat 17 september
 
Läs också Jonas Sjöstedts svar till Maria Larsson på DN Debatt. Samtidigt tog den socialdemokratiska arbetarkommunen i Malmö ikväll ett enhälligt beslut att privata vinster i välfärdssektorn bör förbjudas.

Tidigare: Kvar i Caremas bur
Länkat: DN; SVD;

1 kommentar:

  1. Min mamma vårdades av Attendo på sin höst, hon dog, till stor del beroende på den vanvård hon utsattes för. Att komma och hitta en gammal dam liggande på golvet i sin egen avföring ropandes på hjälp är ingen uppbygglig syn ex v.
    Den goda vården fick hon på landstingets sjukhus.
    Privata vårdbolag måste förbjudas!!!

    SvaraRadera