onsdag 21 november 2012

Dubbelt fokus på Sus

Kritiken mot förhållandena på Skånes universitetssjukhus har de senaste veckorna breddats och tilltagit i styrka. Den politiska majoriteten i Region Skåne, bestående av de borgerliga partierna och miljöpartiet, har lagt en budget med nya neddragningar, kallade "effektiviseringar" av sjukvården på 390 miljoner kronor 2013. 

Redan befintliga neddragningar har lett till en ohållbar situation: 

 • Urholkad patientsäkerhet där fem dödsfall kopplade till resursbrist bara är toppen på isberget
 • Minskning av antalet vårdplatser och stängning av avdelningar trots oförändrat eller ökande vårdbehov
 • Kraftigt försämrad arbetsmiljö för stora personalgrupper som i frustration över att inte kunna ge adekvat vård slutar eller hotar med massuppsägning

Socialstyrelsen punktmarkerar numera Sus. Trots det tvingar den politiska majoriteten fram nya neddragningar som under hösten har lett till anställningsstopp. Chefen för kvinnokliniken har sagt upp sig i protest. Hälften av akutläkarna i Lund hotar att säga upp sig. Från onkologen utmanar tolv chefer en regionledning som inte tvekar att fortsätta urholka deras verksamhet. Detta ledde till ett patetiskt och totalt olagligt försök från sjukhusledningen att hota dem med degradering om de inte höll tyst. Från den politiska ledningen hörs inga försök att ta till sig kritiken. Det är precis som om de levde i en annan värld.

Just nu är fokus starkt på de politiskt beslutade neddragningarna. Det är rätt, men samtidigt måste den huvudlösa fusionen Lund-Malmö ånyo ifrågasättas. 
Kolossen Sus är inte kostnadseffektiv, den är svårstyrd, inbjuder till revirstrider och leder till ständiga kollisioner mellan vårdens behov och misslyckade effektiviseringar genom flyttning och sammanslagning av kliniker. Den sönderslagna ögonkliniken bär syn för sägen. I den fortsatta processen har naturliga och fungerande vårdflöden slagits sönder på bägge sjukhusen. 

Fokus måste alltså hållas på två saker samtidigt, dels att ge skånsk sjukvård de resurser som krävs, dels att återupprätta sjukhusen i Lund och Malmö. 


Tidigare: Regionledningen polisanmäls; Sjukvårdens budget 2013

5 kommentarer:

 1. Hej, några detaljer:
  Kravet för sjukvården är på 360, inte 390. 390 är för hela Region Skåne.
  Men det handlar ändå inte om några besparingar. Hälso- och sjukvården tillförs 716 miljoner netto. Effektiviseringskravet är alltså redan borträknat och 716 miljoner kronor i nya pengar är resultatet.

  Vidare: köerna minskar och de nationella jämförelsetalen för vårdkvalitet och patientsäkerhet är goda. 2005 stod 12500 personer i kö för operation längre än 90 dagar. I oktober var samma tal nere på 2200, dvs köerna har minskat med 80 procent. Det finns ett par verksamheter, främst på SUS, som har bekymmer, men de allra flesta indikatorer för sjukvården och de olika verksamheterna är väldigt bra.

  SvaraRadera
 2. Nej Johan, du läser dåligt. Kravet på sjukvården är 391,3 miljoner, se sidan 48 i femklöverns egen text
  http://www.skane.se/sv/Demokrati/Budget/Budgetforslag-2013/Sammanfattning-av-Femkloverns-budgetforslag-for-2013/

  714 miljoner tillförs brutto, som regelmässig kompensation för kostnads- och volymförändring (vilket det för övrigt knappast täcker), kompensations för minskade statsbidrag samt pengar bundna till specifika projekt varav flera har beslutats tidigare (s. 48-49). Därefter läggs en besparing på 1,5 procent, motsvarande 391,3 miljoner, på alla verksamhetsgrenar inom sjukvården.

  SvaraRadera
 3. Nej, 716 miljoner är det som återstår när effektiviseringskravet på 1,5 % har räknats bort. Och uppräkningen är högre än SKL:s rekommendationer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är nog bara blågröna regionstyrelseledamöter och ett litet antal bästisar till dem som försöker mörka nedskärningen. Alla som arbetar i verksamheten vet vad som pågår, tidningarna vet det, SVT vet det. Mikael Eriksson som är överläkare på cancerkliniken menar att Pia Kinhult ägnar sig åt bedrägligt beteende när hon försöker framställa nedskärningen som en satsning. Johan, kom ut ur bunkern. Luften är mycket friskare här ute.

   Radera
  2. SUS interna budget är inte klar. Exakt hur mycket onkologen kommer få av de tillförda medlen har inte SUS ledning beslutat än (inte ens den regionövergripande budgeten är ju faktiskt fastställd än). Hur Mikael Eriksson redan nu kan veta exakt vilka konsekvenserna blir är därför lite underligt.

   Radera