torsdag 25 oktober 2012

Sjukvårdens budget 2013

Har precis försökt läsa budgeten för Region Skåne som de borgerliga & mp presenterade idag. När de själva sammanfattar sin budget skriver de att sjukvården tillförs 714 miljoner.

Konstigt att man ska behöva leta sig ner till ett undanskymt ställe på sidan 48 innan man upptäcker att detta är löne- och kostnadsförändring (som dessutom är för lågt räknade) samt riktade anslag. I själva verket åläggs sjukvården ett sparbeting på ytterligare 391 miljoner, ovanpå 2011 och 2012 års nedskärningar.

Det är häpnadsväckande att läsa hur de har tänkt sig att en del av denna "effektivisering" ska ske:


Genom att samordna verksamhet och kompetens inom urologi och ögonsjukvård samt att optimera operationskapacitet skapas förutsättningar för att kunna erbjuda vård av hög kvalitet och en mer effektiv verksamhet. Effekten av samordningen beräknas till 120 miljoner kronor, varför hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag minskar med motsvarande.

Man undrar naturligtvis vilken planet regionstyrelsens majoritet egentligen befinner sig på när de talar om optimering av kliniker som de lämnat i ruiner...  

Nedskärningen 2013 är på 1,5 procent av sjukvårdens totala omslutning. Det betyder ännu färre vårdplatser och ytterligare press på en redan underbemannad sjukvårdspersonal.

Patientsäkerheten kan inte längre upprätthållas och det vet de styrande om. Socialstyrelsen har redan kopplat fem dödsfall på SUS till platsbrist. Att då dra ytterligare resurser från sjukvården borde likställas med vållande till annans död.

Länk till hela budgettexten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar