söndag 28 oktober 2012

Regionledningen polisanmäls

Vår utgångspunkt är att de som beslutat om nedskärningar och minskning av vårdplatser hela tiden haft tillgång till information som visat att detta skulle leda till att patientsäkerheten inte kunnat upprätthållas. Detta har i sin tur lett till en ohållbar arbetssituation inom vården, att patienter inte fått tillräcklig eller adekvat vård vilket orsakat lidande - och ytterst - ett antal dödsfall.
 
Vår anmälan skedde i torsdags och har hittills mötts av bred uppslutning. Formuleringar som "Helt rätt", "På tiden" har dominerat i kommentarsfälten i sociala medier. På artikeln i Sydsvenskans nätupplaga har hittills 649 personer reagerat och 90 procent av dem uttrycker att de är glada över anmälan, medan 6 procent är arga. Vi har också fått flera uppskattande mail, både från folk som jobbar inom vården och sådana som inte gör det. Bara ett exempel från en boende i Staffanstorp:
Ett stort och varmt tack för ert engagemang för vår sjukvård. Jag är pensionär och har i alla år röstat höger. Men nu, efter alla galna nedskärningar, tänker jag rösta med dem som vågar sätta ner foten och hejda den galna skattepolitiken som alliansen företräder. Jag betalar mer än gärna mer skatt bara jag får valuta för min insats. Idag är valutan en utopi!
Fler och fler av våra allra bästa läkare och specialister hoppar av det galna tåg som alliansen trafikerar. Alliansen har överlevt sig själv! Nu får det vara nog!
En eloge till Anton Flink, Kurt Sjöström och Mats Olsson som polisanmält rådande situation.
Nu vill vi gå vidare, dels genom att medverka i kriskommissionen för skånsk sjukvård, dels genom att skriva inlägg där vi närmare förklarar orsaken till anmälan. Nedan följer hela anmälan inklusive bilagor. En likalydande anmälan har skickats till Justitieombudsmannen.


Till Polismyndigheten i Malmö

Undertecknade får härmed göra anmälan för misstänkt brott

Anmälan avser följande: 
Regionstyrelsen för region Skåne samt högste chef för verksamheten (ledamöter Pia Kinhult, Katarina Erlingson, Pontus Lindberg, Liliana Lindström, Carl Johan Sonesson, Birgitta Södertun, Gilbert Tribo och Anders Åkesson, Catharina Blixen-Finecke /innan hon i september 2012 avgick som regionråd och ordförande för vårdproduktionsberedningen/)

Hälso- och sjukvårdsnämnden för region Skåne samt högste chef för verksamheten (ledamöter Carl John Sonesson, Anders Åkesson, Karin Axelsson, Pia-Maria Bergius, Stefan Lamme, Lennart Nilsson, Gilbert Tribo samt Carina Wutzler).

Ärendet gäller:
Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsnämnden har genom nämnda beslutsfattare tillika med högsta ledningspersoner genom beslut avsiktligt undanhållit sjukvårdspersonalen resurser och därigenom
  1. förhindrat personalen att med tillgänglig vetenskap och praktisk erfarenhet genomföra syftet med Hälso- och sjukvårdslagen och inte uppfyllt kravet att leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till god vård.  Detta har vållat skada för patienterna och allmänheten
  2. avsiktligt förhindrat tillförsel av sådana resurser att författningarna om arbetsmiljön kunnat fullgöras, vilket varit till skada för personalen och patienterna
  3. avsiktligt undanhållit resurser för vården vilket kan ha medfört lidande för patienter men dessutom lett till att patienter, varibland minderåriga barn, avlidit. Ett exempel på följderna av resursbristen är att klinikchefen för barnsjukvården i Lund lämnade sin post eftersom hon inte längre kunde svara för patientsäkerheten.
Motivering för anmälan:
Som motivering för vår anmälan om misstänkt brott bifogas bilagor som visar
  • att det brister i genomförandet av Hälso- och sjukvårdslagens intentioner på sätt som kan vålla skada för patienter och allmänhet,
  • att de anmälda brutit mot arbetsmiljöförfattningarna och
  • att patienter avlidit på sådant sätt att misstanke föreligger, om att de anmälda avsiktligt medverkat till dödsfallen trots vetskap om de livshotande effekterna av resursbristen inom sjukvården.
Malmö den 24 oktober 2012

Anton Flink      Mats Olsson      Kurt Sjöström

Bilagor: 
Dödsfall beror på platsbrist 
Platsbrist kan kopplas till sex dödsfall på Sus
Ber om ursäkt efter dödsfall 
Barnsjukvården slår larm inför vintern 
Klinikchef hoppade av 
Inga förbättringar har genomförts
Lille Kevin blev offer för sjukvårdens sparnit
Barnakuten har fått spara kraftigt i åratal
Färre vårdplatser stänger avdelningar
Platsbrist bakom patienters död
Anställningsstopp på Sus
Skärpt kontroll av platsbrist
Fler akutplatser försvinner från Sus 

Länkat: SR; SDS; SKD;  

1 kommentar: