torsdag 31 maj 2012

Tydliga skillnader i äldrevården

Socialstyrelsen presenterade igår rapporten Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? Den sägs visa att det inte finns några tydliga skillnader mellan kvaliteten i kommunal och privat driven äldreomsorg, något som nu okritiskt basuneras ut på en del tidningars ledarsidor.

En närmare granskning av rapporten visar att detta är en mycket tveksam slutsats. På alla tunga mätbara jämförelsepunkter är kvaliteten sämre hos privata utförare. Figuren ovan visar Socialstyrelsens jämförelse mellan kommunala och privata särskilda boenden.

Det är färre och sämre utbildad personal per äldre hos de privata. Personal slutar oftare där och jobbar oftare på timanställning. Mönstret ser likadant ut i hemtjänsten. Vidare är andelen äldre som har eget rum samt kokmöjligheter lägre hos de privata boendena. Rapporten visar också att allra sämst vad gäller bemaning är vinstdrivande vårdbolag.

Övriga granskade punkter är sådant som har med den egna beskrivningen av verksamheten att göra, hur rutinerna framställs på pappret. Eftersom de privata aktörerna vunnit upphandlingar där just denna typ av beskrivning är en viktig del av underlaget är utfallet inte oväntat. Orsaken till att Carema, Attendo och en handfull andra vårdkoncerner vinner alla konkurrensupphandlingar är att de lägger stora resurser på att formulera anbud och beskriva sin verksamhet efter sådana mallar som beställarna efterfrågar.

Vad som emellertid visades under höstens Caremaskandaler var att rutinerna hos vårdbolagen ofta inte följs, i stort som i smått. De drar sig inte ens för att systematiskt ljuga om bemanning och personalutbildning för att få verksamheten att se bättre ut än den i själva verket är.

Socialstyrelsen värderar inte de olika kvalitetmåtten i undersökningen mot varandra och det har med rätta ifrågasatts om till exempel att välja mellan olika maträtter ska väga lika tungt som personaltätheten och personalens utbildning/kompetens. De senare är ju helt avgörande för möjligheten att utföra god vård och omsorg. Slutligen återanvänds i rapporten en av Socialstyrelsens egna statistitiker redan hårt kritiserade enkät från 2010 om vad de äldre tycker om äldreomsorgen.

Slutsatsen är att det spelar en stor roll om vården sker i kommunal regi eller hos privata vinstdrivande företag. Framförallt är den praktiska möjligheten att kontinuerligt kontrollera de privata mycket små, det visade amerikansk forskning redan på 1980-talet. Det vet redan det svenska folket, det visar alla attitydundersökningar. Nu väntar vi på att något annat seriöst parti, förutom Vänsterpartiet, ska nå fram till denna insikt.

Länkat: SVD; SVD; SVD; SVD; SVD; SVDDN; SR; GP; GP; GP;

2 kommentarer:

  1. cheesetricks2 juni 2012 18:07

    Politikers ignorans för den vetenskapliga metoden är det största hindret för en positiv samhällsutveckling. Systematiskt väljer politiker från hela det politiska spektrumet att, i de fall de faktiskt använder sig av forskning, inte ställa några krav på varken granskning eller tolkning av forskningen.

    Ett bra aktuellt och lokalt exempel är Lars Johansson som, trots sin position som ordförande i vård- och omsorgsnämnden, "har inte haft några stora grubblerier" kring vad som orsakar kostnads skillnaden mellan assistentverksamhet som drivs i privat och offentlig regi. Verksamhetschefernas kritik gällande utmaningsrätten anser han sig inte bemöta då de "de vet lika lite som jag hur det kommer att bli."

    SvaraRadera
  2. Hur är det med kvalitén i äldrevården/hemtjänsten i Lunds kommun? Var det inte för ett par månader sedan som en åldring hade legat död i sin lägenhet ett antal veckor innan hemtjänsten upptäckte det?

    SvaraRadera