onsdag 29 augusti 2012

Hyckleri om dödsfall på Sus

Socialstyrelsen skärper nu kontrollen av vårdplatsläget i Skåne sedan fem dödsfall har kunnat kopplas till platsbrist. Nedskärningarna i sjukvården och tvångssammanslagningen till Sus har lett till att Skåne nu är ett av de områden i hela Europa som har minst antal vårdplatser per invånare.

De ansvariga politikerna försöker värja sig.
– Vi ser oerhört allvarligt på det här och vi kommer att göra en djup utvärdering av detta, säger regionrådet Catharina Blixen-Finecke (M), till Sydsvenskan. Enligt Yngve Petersson (MP), vice ordförande i vårdproduktionsberedningen, är det här första gången som det kommer signaler om att sparbetingen hotar patientsäkerheten.
– Om det visar sig att dödsfallen skulle ha med det att göra, då kommer det i ett annat läge och då måste vi givetvis reagera på det, säger han.

Men dessa uttalanden måste betraktas som rent hyckleri. Det är inte alls första gången det kommer signaler om att sparbetingen hotar patientsäkerheten. Redan i januari signalerade en granskning av 2011 års Lex Maria-anmälningar att platsbrist och stressig arbetsmiljö bidragit till att sex patienter dog i förtid. Två av dem var små barn. Reaktionen var då lika förvånad från de ansvariga borgerliga och miljöpartistiska politikerna.

Rent konkret ser det ut så att de anställda nu underrättas om nya sparbeting som leder till ännu större personalbrist och att antalet vårdplatser dras ner ytterligare. Kommunal påtalar i ett brev till politikerna, daterat 29 augusti, att detta sker...  
...trots det skriande behovet av vårdplatser som vi redan påtalat att vi har. Vi har ett antal anmälningar gällande stora arbetsmiljöproblem på bl.a. akutkliniken som beror på de redan tidigare lagda orealistiska sparbetingen. Personalen på flera arbetsplatser berättar om olika fysiska och psykiska åkommor som är arbetsmiljörelaterade. Den omflyttningscirkus som pågår för att jaga kostnader ter sig helt obegriplig i medarbetarnas ögon.
Istället för att ta ansvar för patientsäkeheten är alltså de styrande borgerliga och miljöpartistiska politikerna just nu i färd med att pressa igenom nya nedskärningar i den skånska sjukvården.

Tidigare: Hypnosis i Region Skåne


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar