söndag 3 oktober 2010

Bäst på miljö i Skåne

Partiernas miljöpolitik i Skåne de senaste fyra åren
efter SNF:s granskning
(grönt=2 poäng, gult=1 och rött=0).

Naturskyddsföreningen gjorde inför valet några undersökningar av hur bra de politiska partierna egentligen är i miljöfrågor. I Skåne granskade föreningen hur partierna agerat i 40 miljöärenden som behandlats under perioden 2006 till 2010. Bedömningen gjordes enligt en trafikljusskala: Grön och glad min för bra miljöagerande, gul för passiv/neutral samt röd och ledsen för dåligt miljöagerande.


Naturskyddsföreningen kom fram till att Vänsterpartiet under den gångna fyraårsperioden varit det överlägset bästa miljöpartiet i Skåne. Ur bedömningen:

Vänsterpartiet har varit mycket aktivt i miljörelaterade frågeställningar. När det gäller glada miner är man överlägsen övriga partier – 30 stycken. När det gäller ledsna miner så har inga sådana utdelats!

Överfört till siffror ser partiernas praktiska miljöpolitik ut enligt diagrammet ovan
. Vänsterpartiet hamnar i en klass för sig, följt av Miljöpartiet och därefter Socialdemokraterna. Precis som i motsvarande riksundersökningar hamnar de borgerliga långt efter oppositionen. Ingen torde heller bli förvånad över att Centerpartiet, under valet lanserat som "Alliansens gröna röst", är sämst på miljöpolitik i Skåne.

Intressant är också att det enda som räddar Miljöpartiet från att bli slagna av Socialdemokraterna är deras motstånd mot lokaliseringen av ESS till Lund. Om motstånd mot denna forskningsanläggning verkligen är god miljöpolitik kan diskuteras. Hursomhelst har detta givit totalt åtta pluspoäng till Miljöpartiet. Utan dem skulle de hamnat på 45 poäng jämfört med Socialdemokraternas 49.

Naturskyddsföreningen konstaterar att det är samarbetet med de borgerliga partierna som gör att Miljöpartiet "...inte vill eller
– i enlighet med interna uppgörelser – inte får gå med på än mer gröna förslag från oppositionen."

Resultatet borde ha gett Miljöpartiet en rejäl tankeställare innan de nu åter kastar sig i armarna på de borgerliga partierna i Region Skåne.

Länk: SNFs granskning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar