lördag 3 juli 2010

Höga arvoden = dåliga politiker

Arvodena för Lunds kommuns förtroendevalda är åter på tapeten. Det är faktiskt svårt att förstå varför. Lund har i flera år haft ett bra system som innebär att arvodena årligen räknats upp med 75 procent av de kommunanställdas löneökningar. Om undersköterskan får 4 procents ökning ska kommunalrådet, som tjänar dubbelt så mycket, bara få 3 procent. Det är stabilt och i längden utjämnande.

Det gillar uppenbarligen inte de borgerliga i Lund. De tycks nu ha enat sig om att förslå en 10-procentig ökning av arvodena. Detta samtidigt som de flesta lönavtalen ger drygt 3 procent 2010. Moderaterna ville egentligen ha ännu högre ökningar.

Detta är lusfräckt och det hotar att dra de förtroendevaldas rykte i smutsen. Argumentet att det har med "kvalitén på de förtroendevalda" att göra håller inte. Det är i själva verket tvärtom: Höga politiska arvoden ger dåliga politiker, sådana som motiveras av annat än politikens innehåll. Äkta samhällsengagemang kan inte köpas för pengar. Det är andra stimulanser som gäller där, till exempel förmånen att få lov att representera folk och att få vara med och förverkliga goda idéer.

Det räcker gott.Länkat
SDS; SDS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar