torsdag 14 oktober 2010

Golfbana till avgörande?

Lunds kommuns sjuåriga förhalning av golfbanan på Ladugårdsmarken är eventuellt över. I förra veckan lämnade jag in en interpellation till fullmäktige i vilken jag ställer frågor kring när planen kommer upp till avgörande. Enligt uppgifter i Sydsvenskan idag kommer planen att behandlas i Byggnadsnämnden den 9 december.

Jag har vid flera tillfällen uttryckt misstanken att den långa förhallningprocessen kan ha ett samband med att flera strategiskt placerade politiker och tjänstemän i Lunds kommun samtidigt är medlemmar i Lunds Akademiska Golfklubb, en klubb som skulle kunna uppleva en folkgolfbana som en konkurrent. Jag har dock hela tiden betonat att jag inte har några bevis för detta. Jag heller aldrig pekat ut någon av de i Sydsvenskans artikel namngivna personerna.


Mina misstankar kan vara ogrundade, men det verkar ändå som om de har hjälpt till att sätta fart i myrstacken.
Hur det förhåller sig med detta lär vi aldrig få reda på. Det viktiga nu är emellertid att den skamliga hanteringen löses upp och att planen äntligen kan komma till avgörande.

Tidigare: Golfbana med förhinder

Länkat: SDS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar