onsdag 13 oktober 2010

Egna höjningar går snabbt

Lunds kommun har sedan flera år ett bra system för justering av de förtroendevaldas arvoden. De är kopplade till de anställdas löner. Om lönerna i kommunen ökar med till exempel 4 procent, då ska också arvodena öka med 4 procent. Kommunalrådslönerna, som redan är mycket högre än snittet, justeras dock bara upp med tre fjärdedelar, det vill säga i detta fall med 3 procent.

Nu har borgerligheten brytit denna överenskommelse och beslutat sig för att i ett enda slag skruva upp politikernas arvoden med 10 procent. Tyvärr har de fått med sig Socialdemokraterna och Miljöpartiet på stora delar av ökningarna. I kommunstyrelsen var det bara Vänsterpartiet som höll fast vid den gällande principen för att sätta arvoden.

Lunds borgerliga politiker är beryktade för sin senfärdighet och sin oförmåga att komma till beslut. Men när det gäller att fatta beslut om höjningar av de egna arvodena är allt vankelmod som bortblåst.

Tidigare: Höga arvoden = dåliga politiker

Länkat: SDS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar