fredag 23 april 2010

Kultur på svältkur i Lund

Lunds kulturliv bärs upp av dess föreningar. Men verksamheten vid flaggskeppet Mejeriet, liksom annan föreningsdriven verksamhet, hotas nu av borgerliga nedskärningar. Orsaken är dels regeringens Reinfeldts strypsnara på kommunerna inför 2011, dels Lunds borgerlighets prioritering av skattesänkningar framför kultur.

Den borgerliga majoriteten har i fyra års tid skurit ner på nettobidraget till kultur- och fritidsbudgeten. Lund har visserligen satsat 15 miljoner kronor per år på ny, ofta mycket bra verksamhet i anslutning till kulturhuvudstadssatsningen. Men borgarna har samtidigt skurit ner 20 miljoner på den ordinarie verksamheten inom kultur och fritid. Jag hävdar envist att detta är den yttersta orsaken till att kuturhuvudsprojektet aldrig kunde göras riktigt trovärdigt. Med föreningarna på svältkur spelar det ingen roll vilka häftiga nya projekt man lanserar. Nu måste ett rejält trendbrott till. För detta krävs en ny politisk majoritet.


Länkat
SDS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar