torsdag 29 april 2010

Om kvalitén på det politiska samtalet

Många har menat att Mats Odells uttalande om de rödgröna partiernas krav på ökat stöd till kommunerna är ett lågvattenmärke i svenska politik. Jag är benägen att hålla med, men vill peka på en annan och kanske allvarligare försämring av det politiska samtalet.

I Lund har de borgerliga infört en otrevlig nymodighet sedan de tog över 2006: Att förneka nedskärningar genom att bara redovisa bruttosiffror. Så här går det till:

Tidigare var det så att ett nytt års budgetramar först räknades upp med inflation och volymförändringar, alltså löner och andra kostnader samt förändrat antal barn i skola och förskola, antalet äldre med förväntat omsorgsbehov, etc. Först därefter lade politikerna eventuella satsningar eller besparingar på verksamheten. Bägge dessa steg redovisades tydligt i underlag och protokoll. Därmed kunde ett något så när meningsfullt samtal föras, massmedia kunde på ett begripligt sätt beskriva vad som hände och allmänheten hade en chans att följa med.

Sedan 2006 har Lunds borgerligheten istället skurit med 1-2 procent varje år direkt i dessa automatiska ramuppräkningar och sedan förnekat att de gjort några nedskärningar. Kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M) har hänvisat till bruttosiffrorna, alltså inklusive påslagen för inflation och volymförändring. Påfallande ofta har massmedia därför misstolkat reella nedskärningar som satsningar på verksamheten.

Debatterna i Lunds kommunfullmäktige har vid flera tillfällen varit smått parodiska, då den rödgröna oppositionen velat diskutera effekter av nedskärningar som de borgerliga blånekat till. När det reella anslaget per förskolebarn minskat med en procent har de borgerliga helt enkelt vägrat erkänna detta med hänvisning till ett höjt bruttoanslag till förskolorna med 4-5 procent. I fullmäktigedebatten 29 april 2010 upprepade Helmfrid argumentet: Vi har inte skurit ner på anslagen de senaste tre åren. Samtidigt har lärartätheten i skolan minskat och barngruppsstorlekarna i förskolan blivit större. Samma mönster gäller för alla kommunala verksamheter - äldreomsorg, kultur, parker ...

Jag vet inte hur det går till i andra borgerligt styrda kommuner men i Lund har borgerlighetens försök att dölja vad de gör inneburit en avsevärd sänkning av kvalitén på det politiska samtalet. Det har framför allt medfört att allt har blivit mer obegripligt för den som inte är mycket väl insatt, vilket man kanske ska tolka som en vinst för de borgerliga.


Länkat
SKD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar