tisdag 6 april 2010

Hotet mot välfärden stavas B-O-R-G

Idag meddelade finansminister Anders Borg att regeringen har för avsikt att dra in statsbidrag på 12 miljarder kronor till kommunerna 2011. Borg hänvisar till Konjunkturinstitutets marsrapport som gör bedömningen att kommunerna kommer att klara sitt uppdrag och ekonomin.

Man frågar sig omedelbart om finansministern är läskunnig. Konjunkturinstitutet skriver i klartext att kommunerna klarar verksamheten genom tidigare aviserade tillskott, totalt 17 miljarder, och en prognosticerad kostnadsuppräkning med 1,5 miljarder 2011, totalt 18,5 miljarder. Denna summa vill Borg nu sänka till 5 miljarder, alltså med totalt 13,5 miljarder. Det är just detta som rapporten varnar för; landstingen och kommunerna kommer då att tvingas göra "stora anpassningar av verksamheten för att uppfylla balanskravet" (sid. 125), i klartext nedskärningar av
sjukvård, äldreomsorg och skola.

För Lund och Region Skåne innebär finansministerns besked att ytterligare kraftiga neddragningar måste göras på all verksamhet. Inklusive inflationsuppräkningen handlar det bara för Lunds kommuns del om cirka 110 miljoner kronor. Det motsvarar till exempel över 200 lärartjänster i Lunds skolor eller att personalen inom hela vård- och omsorgssektorn skärs ner med drygt 10 procent.

Lunds kommuns budget läggs i juni. Då kommer den borgerliga majoriteten i praktiken att ha tre alternativ:
(1) Kraftiga nedskärningar av skola och välfärd
(2) Höjning av kommunalskatten
(3) Lägga en budget med underskott 2011 och hoppas antingen att Borg ska ändra sig eller på en rödgrön regering till hösten. Alla de tre oppositionspartierna har aviserat
större satsningar på kommunerna 2011 och 2012.

Eftersom Lunds borgerlighet bara har lärt sig stava till skattesänkning, oavsett hur hotad kommunens verksamhet är, torde alternativ (2) vara uteslutet. Det troliga är antagligen en kombination av alternativ (1) och (3). Det är ju trots allt valår och drakoniska nedskärningar innan hösten riskerar att reta upp folk. Om det värsta skulle ske, att Borg sitter kvar och inga nya miljoner dyker upp kan de ju alltid gå in med nya sparbeting efter valet.Länkat till detta inlägg
SR; Ex
; GP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar