torsdag 15 april 2010

Biltullar nödvändigt

Privatbilismen är på väg ut. Den är ohållbar och kommer i framtiden bara att kunna idkas av dem som verkligen behöver den. Ökad privatbilism i städer innebär dessutom dyra och ofta otrevliga väglösningar. Man måste välja: Antingen god tillgänglighet för bilåkande eller god tillgänglighet och trivsel för alla andra.

Eftersom människan är en bekväm varelse måste det skapas incitament för att ställa bilen. Egentligen finns det bara tre vägar att gå:

1. Bygga samhällen där bilåkande blir mer eller mindre överflödigt. Detta betyder täta, fungerande stadsstukturer, där boende, service och arbete är integrerade. Tyvärr har efterkrigstidens samhällsplanering haft en annan inriktning: Bo på ett ställe, arbeta på ett annat, handla på ett tredje och idka fritidsaktiviteter på ett fjärde. Modern stadsplanering börjar nu återupprätta stadens idé, men det tar tid.

2. Göra kollektivtrafiken så pass attraktiv (utbyggd, tät, bekväm, billig) att bilåkande blir överflödigt.

3. Göra bilåkande så pass dyrt att folk väljer bort det utom när det är absolut nödvändigt.

De bägge sistnämnda punkterna hänger intimt samman - det räcker inte att genomföra den ena av dem. Att göra bilåkande dyrt kan ske genom skatthöjningar på drivmedel eller genom avgifter per resa.

Biltullar har redan införts i en rad städer i Europa, t.ex. i London, Milano, Bologna, Riga, Stockholm och flera norska städer. Ofta har de fått avsedd effekt: Minskning av privatbilismen in till städerna, ibland med upp till en tredjedel, och därmed minskning av utsläpp och trängsel. De har därtill gett rejäla intäkter till infrastruktursatsningar.

Ju förr biltullar införs i Skåne, desto bättre. Intäkterna ska naturligtvis inte användas till att bygga ut vägsystemet ytterligare utan till att bygga ut kollektivtrafiken. Här finns massor att göra: Simrishamnsbanan, Lundalänken, pågatåg till Lomma och inte minst Diagonalen mellan Malmö och Kristianstad.Länkat till detta inlägg
SDS; SkD; HD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar