tisdag 20 april 2010

Skattehöjning nog nödvändig

De borgerliga i Lund har haft två övergripande mål med sitt maktinnehav: Privatisering och sänkt skatt. De har lyckats ganska bra med det första, flera verksamheter inom vård och omsorg har till exempel sålts ut till lägstbjudande. De har lyckats halvbra med det senare, de ville sänka skatten med 75 öre men lyckades med 40 öre. Priset för detta har ändå varit neddragningar inom skola, förskola, vård & omsorg, parkskötsel, kultur och andra verksamheter.

De rödgröna vill värna välfärdssekorn och skolan. Därför är det bra att Anders Almgren (S) redan nu markerar att de rödgröna är beredda att återställa skatten med 40 öre om det behövs. Det kommer antagligen att bli nödvändigt. Regeringen Reinfeldts vårbudget innebär en indragning med 12 miljarder av komunernas resurser (13,5 med inflationsuppräkning). För Lunds kommun innebär detta 110 miljoner mindre till verksamheten än 2010.

Höjning av kommunalskatten är dock aldrig något självändamål. Möjlighet att undvika det finns, nämligen om ett regeringsskifte i september leder till motsvarande ökade intäkter till kommunerna. Vi vet dock ännu inte exakt hur mycket ett sådant tillskott skulle betyda för Lund. Därför måste de rödgröna, när de lägger sitt förslag till kommunal budget i juni, visa att de tar ansvar både för Lunds välfärd och ekonomi.


Länkat till detta inlägg
SDS; SkD

Tidigare inlägg
Hotet mot välfärden stavas B-O-R-G

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar