tisdag 20 april 2010

Sundhetstecken mitt i den rojalistiska hjärntvätten

Det svenska folkets förtroende för kungahuset och monarkin är på väg ner. Fortfarande är det dock en majoritet, 56 procent, som anser att monarkin bör bevaras, men sedan år 2006 har denna andel minskat från 68 procent - med 12 procent.

Siffrorna är desto mer anmärkningsvärt eftersom det stundande bröllopet i den kungliga familjen hittills har varit en massmedial hit: Även medier som annars brukar uppträda sansat har gett sig hän i något som inte kan beskrivas som annat än en rojalistisk hjärntvätt. Att en stor del av folket regerar på detta genom ett ökat avtåndstagande från monarkin måste ses som ett rejält sundhetstecken.

Länk för dig som vill gå med i Republikanska föreningen.

Länkat till detta inlägg
SVT; GP; DN; SVD; AB
; SDS

Tidigare inlägg
De devota hyllningarnas tid;
Står upp mot hovjönseri; Hovjönseri

1 kommentar: