söndag 13 mars 2011

Björklunds skola är här


Jan Björklund försöker fortfarande framställa det som om han och hans parti utgör oppositionen i skolpolitiken. Sanningen är ju att Folkpartiet nu i ett par årtionden lyckats sätta dagordningen för den skolpolitiska debatten genom förenklade budskap och så kallade signalkrav*. Den svenska skolan är idag till mycket stor del ett resultat av just Folkpartiets skolpolitik. Björklunds skola är här.

I sitt senaste utspel kräver Jan Björklund en återgång till någon sorts gammaldags katederundervisning. Samtidigt skriver han att det avgörande är "...mötet i klassrummet mellan lärare och elever." Detta går naturligtvis inte ihop. Uppbrottet från katederundervisningen handlade just om att gå från envägskommunikation till interaktion mellan lärare och elev.

Därför är Björklunds formuleringar som vanligt en enda soppa av å ena sidan självklarheter som landets pedagoger dagligen sliter med och å andra sidan nostalgiskt nonsens om en förment bättre forntid då barnen satt stilla i bänkarna och rottingen låg framme.

Politikens uppgift är framförallt att ange ramarna för och ge resurser till skolan. Under Björklund har de reella resurserna till skolan krympt eftersom de borgerliga såväl i riket som i de flesta kommuner de styr tycker det är viktigare med sänkta skatter än skola. I Lunds kommun har till exempel de borgerliga i genomsnitt skurit ner resurserna med en procent varje år sedan de fick makten 2006. Det betyder att det idag är 200 lärare färre än för fyra år sedan, räknat på lika antal elever. Inför 2012 planerar de att skära ner med ytterligare 3 procent på skolornas budget. Värst drabbas de elever som behöver det bäst när resurser att stödja inte räcker till.

Samtidigt pekar allt fler forskare på att privatiseringen och den allt längre drivna så kallade valfriheten är en avgörande faktor bakom att den svenska skolans resultat försämrats under senare år. När de mest motiverade föräldrarna tidigt lyfter ut sina barn till specialskolor späs den segregation som redan finns i boendet på ytterligare, och följden blir att de allmäna resultaten försämras.

Dessa grundskott mot en god och enhetlig skola har initierats och genomförts av Folkpartiet och de borgerliga och tyvärr har inte heller Socialdemokraterna orkat stå emot. Eleverna har blivit förlorare när Folkpartiets skolpolitik förverkligats men det finns också vinnare. Sverige är idag ett av de få länder i världen som tillåter vinstdrivande företag att driva skolverksamhet.* Signalkrav = Krav formulerade av ledande politiker som antingen är självklara eller inte går att genomföra, men som skapar intryck av handlingskraft.


Tidigare: Tyst i klassen

Länkar: SVT; SVT; D; GP; Ex; SVD; AB; HD; BLT; ArB; ST; SKD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar