lördag 12 mars 2011

Moderata stjärnskott

Riksdagsledamöterna Finn Bengtsson (M) och Ulrika Karlsson (M) har lämnat in en motion till riksdagen med titeln Sveriges relationer till Kuba. I den kräver de bland annat att

det tillsätts en oberoende internationell granskning av förhållandena på det kubanska fängelset på Guantánamo.

En internationell granskning av förhållandena på
Guantánamo vore onekligen en välgärning. Men någon kanske borde upplysa de moderata stjärnskotten att det är USA som driver detta beryktade fängelse.


Tillägg 13 mars

Det har framförts spekulationer om att de moderata motionärerna i själva verket menar distriktsfängelset i Guantánamo. Men då borde de rimligen ha förtydligat detta i motionstexten och framförallt inte använt prepositionen framför, som ju åsyftar att fängelset finns just Guantánamobasen.