måndag 21 mars 2011

Optimism och pessimism i Eden

Ida Sköld (utfrågare och moderator) Jonas Sjöstedt
och Tony Johansson
i Eden

Det bjöds på både optimistiska och mer pessimistiska tongångar om euroländernas framtid i Edens hörsal i Lund idag på eftermiddagen. Ett 40-tal åhörare fick höra ett avspänt och högintressant samtal mellan Jonas Sjöstedt, vänsterpartistisk riksdagsman och Tony Johansson, socialdemokratisk debattör och forskare vid ekonomisk-historiska institutionen i Lund.

Jonas och Tony var i långa stycken överens om analysen av orsaken till euroländernas kris och menade att Sverige har haft mycket att tacka för sitt nej i folkomröstningen 2003.

Vad gäller de euroländer som nu befinner sig i djup kris menade Tony att han som forskare kan kosta på sig att vara ganska pessimistisk. Tony menade att de hade väldigt begränsat handlingsutrymme och att euron tvingar dem till drastiska lönesänkningar och avveckling av välfärden. Detta kan leda till att högerextremismen och rasismen stärks.

Jonas gav honom delvis rätt men pekade på vikten av att det finns en systemkritisk vänster som ifrågasätter EMU och i nuläget kräver att bankerna och spekulanterna ska vara med och betala saneringen av ekonomin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar