tisdag 25 januari 2011

Varning för barn

Lunds borgerliga majoritet vägrar inte bara att ge tillräckligt med resurser till förskolorna – så att driften går runt med acceptabla gruppstorlekar. De vill inte ens veta vad som krävs i investeringar för att undvika överinskrivning i förskolegrupperna. Istället skyller de på barnen – de är för många!

Lunds förskolor blev under perioden 2002–2006 kända i hela landet. Den dåvarande rödgröna majoriteten genomförde då en historisk satsning på att minska barngruppernas storlek. Målen sattes till max 11 barn i småbarnsgrupperna och max 16 i 3–5-årsgrupperna, med minst 2,75 personal per grupp. Forskning visar att det är ungefär det antal relationer i en grupp som ett litet barn klarar av att hantera under en dag. Här går också ofta gränser för att personalen ska kunna arbeta med förskolepedagogik enligt läroplanen, och inte bara försöka förvara barnen hjälpligt. Stöd för detta gavs också i Skolverkets rekommendationer 2005.

Genom satsningen hade, fram till 2006, det årliga anslaget till Lunds förskolor ökat med 45 miljoner kronor, som en ren kvalitetssatsning utöver kostnadsökningar och ökningar på grund av fler barn. Då var kommunen också mycket nära att nå målet 11/16.

Men så blev det borgerligt styre i Lund hösten 2006. Istället för att fullfölja satsningen sänkte de kommunalskatten med 40 öre och slutade räkna upp anslagen i takt med antalet barn och andra kostnadsökningar. Ganska snart började gruppstorlekarna växa igen.

Borgarna har försökt skylla på platsgarantin – att det är för många barn och därför tvingas man ta in fler barn i grupperna. Detta har de upprepat i fyra år. Visst har det blivit fler barn, men det blev det 2002–2006 också och då minskade gruppstorlekarna starkt. Idag är det så att den förskola som verkligen skulle tillämpa kommunens kvalitetsmått skulle gå med ett svidande underskott.

Lund fortsätter att växa. De närmaste åren måste lokaler skapas för över 3 500 nya skol- och förskoleplatser. Men i de lokalplaner som tas fram planeras ännu mer överinskrivning. Med öppna ögon avlägsnar sig kommunen från sitt eget kvalitetsmål för gruppstorlekar.


De rödgröna partierna har föreslagit att förskolepengen ska räknas upp så att Lund åter kan börja utvecklas i rätt riktning.

Det har borgarna avvisat.


De rödgröna föreslog igår den 24 januari att kommunen i alla fall ska räkna fram hur många förskoleplatser som måste skapas för att överinskrivningen ska upphöra. Vilka investeringar behöver göras för att klara platsgarantin och samtidigt igen börja närma sig normen 11/16 för antalet barn per grupp?

Även detta förslag röstade borgarna ner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar