onsdag 16 mars 2011

Stoppa Nova Lunds expansion


Unibail-Rodamco vill bygga 25 nya butiker på Nova Lund. Kommunens utredare konstaterar att detta kommer att leda till stora trafikproblem i västra Lund och samtidigt stoppa utbyggnaden av bostäder. Unibail-Rodamco försöker få kommunen att tro att detta ska lösa sig med rondellförbifarter och tätare bussturer till Nova, och lovar att medfinansiera bara de får bygga ut.

Tro dem inte! Nova vänder sig genom sin placering och upplägg framförallt till bilburna kunder. Alla trafikforskare är överens om sambandet mellan sådana köpcentra och ökad biltrafik. Ett tillskott av 9 000 kvadratmeter butiksyta i kombination med fri parkering ökar bilismen kraftigt och utarmar handeln i centrum.

Unibail-Rodamco är en multinationell bjässe som har som specialitet att expandera just biltillvända köpcentrum. De driver nu 88 stora anläggningar
i Europa. De lockar överallt med gratis parkering och beskriver hur lätt det är att ta sig med bil till deras anläggningar, till exempel till Fisketorvet i Köpenhamn. Samtidigt som de aktivt arbetar för att öka bilismen och utrota småskalig handel i städerna har de mage att på sin hemsida påstå att de satsar på hållbar utveckling och att minska CO2-utsläppen.

Om Lund menar allvar med sina miljömål och planer på god stadsbyggnad måste byggnadsnämnden hålla stånd mot Unibail-Rodamcos påtryckningar.

Länkar: SKD
; SDS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar