onsdag 30 mars 2011

Poker med barnens hälsa

Idag uppmärksammar SVT problemet med stora barngrupper i förskolan. Jesper Juul är en av Nordens främsta familjeterapeuter och menar att man spelar poker med barns psykiska och fysiska hälsa. Barnen blir oroliga och stressade av för mycket extern stimuli. Tidigare forskning har påvisat relationproblem och överstimulans i småbarngrupper som är större än 10-11 barn och 3-5-årsgrupper som är större än 15-16 barn.

I Lund uppmärksammades dessa problem 2002 och då startade kommunen ett medvetet arbete att minska gruppstorlekarna. Pengar satsades (45 miljoner kronor) och målen skrevs in i de kommunala budgetarna: Maximalt 11 barn i småbarngrupperna och 16 i syskongrupperna. Innan det blev borgerligt styre 2006 var kommunen nära att uppnå dessa mål.

Tack vare denna historiska satsning ligger Lund fortfarande bra till jämfört med många andra kommuner. Men vilken är riktningen? Genom årliga nedskärningar för att kunna sänka kommunalskatten blir gruppstorlekarna nu allt större. Utvecklingen visas i tabellen nedan.


Antal barn per avdelning

2007

13,3

2008

13,7

2009

14,4

2010

14,5

Källa: Lunds kommuns
årsredovisningar

Sedan 2007 har antalet barn per avdelning alltså ökat med 1,2. De borgerligas besked till föräldrarna är att det blir ännu värre i år och framförallt under 2012 då Allianspartierna planerar att sänka det reella anslaget per barn med nästan 3 procent. Inte konstigt att de borgerliga nu slutar kalla 11/16-målet, som de innan valet bedyrade att de stod bakom, för ett mål utan istället en "vision".

Barnen är värda mer än detta. Lunds föräldrar och förskolepersonal har tidigare visat sig stridbara. De borgerliga har allt att frukta av en folkrörelse för mindre barngrupper.

Tidigare: Folkrörelse mot större barngrupper; Varning för barn

Länkat: SVT; SVT; DN; SVD; GP; SKD; HD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar