måndag 21 mars 2011

Antagligen klokt, Juholt

Den tilltänkte S-ledaren Håkan Juholt avfärdar rödgröna allianser inför kommande val eftersom han anser att väljarna nu underkänt sådana.

Så som 2010 års valrörelse utformades måste man instämma med Juholt: Det var ingen bra idé. De rödgröna partierna blev passiva och blockerades i sin oppositionspolitik av rollfördelningar och övertaktiserande. Nu kan man i och för invända att det hade varit möjligt att ändå segra över den borgerliga alliansen med en vassare ledning, speciellt för S och V. Men formaliserade allianser är i sig en styggelse eftersom de innebär en likriktning mot den politiska mittfåran och begränsar varje partis möjlighet att driva sina frågor.

Så Juholts inställning är antagligen klok. Detta utesluter dock inte att Socialdemokraterna bör vara öppna för regeringsbildningar tillsammans Vänsterpartiet och/eller Miljöpartiet, beroende på framtida valresultat.


Länkat: SVT; SVD; Ex;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar