torsdag 10 mars 2011

Alla behöver inte spara ...

Alla behöver inte spara i borgerlighetens Lund. Samtidigt som kommunens lokaler förfaller och förskolor, skolor och äldreomsorg beläggs med nya krav på personalminskningar fördubblas stödet till företagande, trots att detta ligger klart utanför den kommunala kärnversamheten.

Lunds kommun stödjer nyföretagande i form av så kallade inkubatorer. För närvarande finns det fyra sådana och en femte, med inriktning på kulturverksamhet, är under bildande. Kommunalt stöd till företagande är som ett svart hål. Upptäcks att kommunen är beredd att öka stödet dyker nya krav omedelbart upp. Därför har Lunds kommun hittills hållit detta på en ganska restriktiv och rimlig nivå, 2010 var det totala stödet drygt två miljoner kronor.

I förra veckan beslutade Kommunstyrelsens majoritet plötsligt och med kort varsel att redan under 2011 öka det kommunala anslaget till dessa företag till nästan fyra miljoner kronor. Förutom vid ökningar av arvoden och kommunalrådslöner har annars det borgerliga styret i Lund varit minst sagt njugga vid medelstilldelning.

Under 2011 ökar de till exempel anslaget till Lunds skolor med 1,5 procent, vilket inte motsvarar kostnadsökningen utan innebär en reell nedskärning på nästan en procent. Inför nästa år avviserar de att de inte tänker räkna upp anslagen till skolor och annan kommunal verksamhet alls, vilket i så fall innebär en nedskärning med cirka 3 procent. Men till företagarna ökas alltså anslaget med 80 procent i år och ännu mer 2012.

Vänsterpartiet föreslog att det kommunala stödet till nyföretagande 2011 ökar med samma procentuella påslag som till Lunds skolor, det vill säga med 1,5 procent i år. Tyvärr var vi ensamma om detta, Socialdemokraterna och Miljöpartiet stödde det borgerliga förslaget att öka det med 80 procent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar