fredag 14 januari 2011

Tro på Lund

Ideon växer till Europas största forskningspark. Det blir resultatet av att Ideon Life Science Village nu etablerar sig i Astra Zenecas lokaler.

Allt sedan beskedet om nedläggning av läkemedelsföretagets verksamhet i Lund har det spekulerats om den framtida användningen av dess giganiska anläggning, med kontor, laboratorier och kringlokaler. Nu sker en samlad satsning på cancerforskning där, inledningsvis med cirka 500 arbetsplatser, senare kanske det dubbla.


Lund står nu inför snabba förändringar. Snart kommer Max Lab att etableras på Brunnshög och därefter ESS. Detta kommer att innebära stora utmaningar för Lund. Frågan är hur redo kommunen är att anta dessa utmaningar.

Att tro på Lund är idag att satsa på stark utbyggnad av bostäder, skolor, förskolor, annan kommunal service, kultur och väl fungerande kollektivtrafik. Bostadspolitiken, eller snarare bristen på bostadspolitik, är idag det kanske största hindret. För en stad med en allt rörligare befolkning är det framförallt hyresrätter som måste prioriteras. Lundalänken, med spårbunden trafik ut till östra och nordöstra Lund måste stå klar till 2014. Lunds centrum måste byggas ihop med expansionsområdena i öster och bostäder, service och kultur byggas in i områdena. Ödsliga infartsleder och impedimentytor måste byggas igen till förmån för täta och stadsmässiga strukturer med mycket grönt.

Visionerna finns men när planerna ska förverkligas genomsyras kommunpolitiken alltför ofta av småskuren kameralism och gnetighet. För att klara Lunds utmaningar krävs en kommunledning som vågar investera i framtiden.


Länkat: SDS; SKD; SKD; SKD; NSK; HD; HD; SVD; E24; GP;

5 kommentarer:

 1. Det är absolut positivt! Sen får jag väl lägga ett litet tvivel till att det kommer bli någon anstormning av forskningsverksamheter från universitetet till de här nya lokalerna. Problemet inom medfak verkar snarare vara tomma lab-lokaler som står och kostar pengar än brist på lokaler. Men kan man använda det till ny verksamhet är det såklart bra. I nyhetsbrevet talade de om att AF-bostäder skulle bygga på området, vilket ju är bra på ett sätt men jag börjar bli lite orolig över att det blivit så stort fokus på studentbostäder jämfört med att bygga lägenheter för bredare samhällsgrupper... Jaja, lär väl dyka upp i BN tids nog. :)

  SvaraRadera
 2. "Snart kommer Max Lab att etableras på Brunnshög och därefter ESS". Nu är det så att Max Lab är bara finasierad till hälften och ESS är inte alls finansierat och inte miljöprövat. Lunds politiker vill ha bort ofarliga kraftledningar pga dess risker men accepterar utan ifrågasättande ESS, trots dess olyckrisk med resultat att radioaktivt kvicksilver läcker ut i omgivningen. I ESS-propagandan är ju ESS oerhört betydelsefull för läkemedelsforskningen men ändå lägger Astra ner hela forskningsenheten i Lund. Kgl Vetenskapsakademien har också ifrågasatt nyttan med ESS. Mats - har du underhandsinformation som verifierar att ESS verkligen blir av? Och om ESS byggs i Lund, så kan ju knappast Lund bygga bostäder för ändamålet. ESS-propagandan har ju t.o.m lyckats få Östra Göinge kommun att de måste bygga ut för att hysa alla ESS-anställda (ca 400 st jämfört med Astra 900 och ST/Ericssons 5.000 anställda). Så Lund måste ha brist på bostäder för att tillgodose ESS-propagandans utfästelser till övriga regionen. Vi har ju en väl fungerande kollektivtrafik som ska ta hand om alla pendlare in till Lund :-)

  SvaraRadera
 3. Till den sista kommentaren: Nej, jag har ingen underhandsinformation om ESS. Det mesta pekar dock på att forskningsanläggningen kommer att förverkligas och lokaliseras till Lund. Den som vill ifrågasätta dess vetenskapliga relevans hänvisas till andra forum. Jag vet väldigt lite om neutronforskning och väljer därför att tro på de ledande forskare inom ämnet som knyter stora föhoppningar till anläggningen. Alternativet är att tro att allt är en stor konspiration i syfte att ... ja, vad då?

  Hela anläggningen kommer att prövas dels enligt plan- och bygglagen av Lunds kommun, dels enligt miljöbalken av Miljödomstolen.

  I Vänsterpartiet i Lund har vi sett som vår uppgift att försöka åstadkomma en tydlig bodelningen mellan ansökare och myndighet, konkret att Lunds kommun inte ska vara medlem i det konsortium som ansökt om att få bygga ESS. Denna viktiga princip har hittills varken Lunds borgerlighet eller socialdemokrati förstått.

  SvaraRadera
 4. Det är tråkigt att man inte kunnat utnyttja området LTH och IDEON bättre för att skapa en verklig stadsmiljö. Förutom för de som arbetar där finns det ingen anledning att bege sig dit. En sån sak som lunchrestaurangerna som finns i byggnaderna gör att konkurrensen snedvrids; det finns inga alternativa matställen där människorna som jobbade på IDEON skulle kunna möta några andra än sig själva eller andra som jobbar på IDEON. Det borde bli mer stimulerande tankeutbyten ifall det fanns andra slags människor i närheten.


  LTH och IDEON är å andra sidan ett lätt område att ny/omgestalta eftersom det finns mycket "grönområden" som kvalitativt inte uppskattas utan med fördel kunde bebyggas. Kunde man koppla detta med Sölvegatan, Tunavägen och Getingevägen som verkliga stadsgator in mot centrum skulle mycket vara vunnet för Lund som stad. Jag tar mig friheten att citera alternativ stads stadsguide för hur en stad skall se ut för att minska risken för missförstånd:

  http://www.alternativstad.nu/Dokument/stad.html

  SvaraRadera
 5. Till Karl:
  Ideonstiftelsen har lämnat helt underbara förslag till program för omgestaltning av området. Det ansluter väl till dina tankar: Området tätas ihop rejält med inslag av bostäder och service. Byggnadsytan kan i stort sett fördubblas genom att parkeringsplatser och blåsiga gräsmattor tas i anspråk.

  SvaraRadera