fredag 21 januari 2011

Skamligt mot bostadslösa

Under år 2010 betalade socialtjänsten i Lund ut över 5 miljoner kronor till hotellägare för att de tog emot 87 hushåll som var hemlösa. Av dessa var 18 barnfamiljer. En del har tvingats bo på detta sätt i ett par års tid. Socialnämndens kostnader för hotellboende har tiodubblats på 5 år.

Detta är facit av en havererad borgerlig bostadspolitik. Lunds socialnämnds ordförande Göran Wallén (M) kan bara sucka uppgivet. De privata fastighetsägarna struntar högaktningsfullt i kommunens vädjan om hjälp. De har tvärtom blivit ännu hårdare gentemot socialförvaltningen, trots att kommmunen lovar garantera hyran och ingripa vid eventuella problem. Det kommunala fastighetsbolaget LKF tar visserligen sin del av ansvaret, men som enda fastighetsägare i Lund.

För att försöka påskina att de gjorde något, och kanske också döva sitt eget dåliga samvete, gick borgarna för några år sedan med på att ställa krav på att när hyresrätter byggs ska 5 procent av lägenheterna användas för sociala förurer. Detta har bara tillämpats en gång och då betalade byggherren Arne Paulsson hellre ett vite än att fullfölja byggnation av hyresrätter och ta sitt sociala ansvar. Att ställa krav på alla som bygger i Lund, oavsett upplåtelseform, avvisas bestämt av Lunds borgerlighet.

Borgerlig bostadspolitik är asocial eftersom den missgynnar hyresrätter och därmed alla som efterfrågar denna boendeform. Den är direkt skamlig eftersom den drabbar de hemlösa med full kraft.

Länkat: SKD

1 kommentar:

  1. Verkligen! Och borgerligheten som så ofta berömmer sig för att vara ekonomiska. Men om det gäller att reglera, så glömmer man. Då kan man vara hur slösaktig som helst, så länge marknaden får råda.

    SvaraRadera