måndag 17 januari 2011

Mota Sysav i grind

Sysav vill nu också ta över sophämtningen från 14 kommuner i södra Skåne. Men det är inget som i alla fall Lunds kommun har bett om.

Mellankommunala maktstrukturer är i princip en styggelse. De skapar otydlighet i beslutgången och gör det svårt för medborgarna att utkräva ansvar. Bolag som ägs av flera kommuner börjar ganska snart leva sitt eget liv. VD och styrelse ska gynna bolagets utveckling i sig, vilket gör att de skapar egna agendor som de sedan pressar på ägarkommunerna.

Sysav tvingade till exempel fram en miljardinvestering i en ny sopförbränningsanläggning för några år sedan, trots konstaterad överkapacitet och trots att svensk miljöpolitik är inriktad på återvinning istället för förbränning. Nu måste Sysav importera stora mängder sopor för att hålla fyr in sin gigantiska förbränningsanläggning.

Lund gör klokt i att behålla sin sophämtning i egen regi.


Länkat: SKD; HD; SDS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar