fredag 2 december 2011

Prata skånsk sjukvård

Ibland är det bra när de mest orealistiska planerna skrotas. Det rensar bordet och gör det möjligt att åter se nykter och klart. Hugskottet om att bygga ett nytt stort universitetssjukhus i Malmö-Lund-trakten tycks nu definitivt ha avförts från dagordningen.

Men krisen i den skånska sjukvården återstår att lösa. De senaste åren har den befunnit sig på ett sluttande plan med permanent underfinansiering, försämrad tillgänglighet och allt större brister i patientsäkerheten. Nu väntar nya rekordneddragningar och sparförslagen ser allt mer desperata ut. Förra månaden lanserades t.ex på fullt allvar förslag på remisstvång till akuten (- Jo, doktorn, jag planerar att bli överkörd av en lastbil nästa lördag strax efter lunch. Kan jag få en remiss till akuten?).

Den styrande majoriteten i Region Skåne har hittills gömt sig bakom en massa kvasilösningar. I stället för att utveckla har de skurit ner, byråkratiserat och privatiserat. Nu är det dags att prata skånsk sjukvård.

Nedan tre tunga förslag som kan tjäna som utgångspunkt för diskussion kring tre centrala problemområden.
  1. Skrota Skånes universitetssjukhus, SUS. Sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund är en vårdpolitisk katastrof som bjudit in till rivalstrider och utarmning av personal och resurser i bägge städerna. Ge istället Malmö det moderna fullskaliga akutsjukhus som staden behöver, och återupprätta Lunds universitetssjukhus. Med dessa enkla grundförutsättningar bör även den pågående diskussionen om framtida lokalbehov underlättas betydligt.
  2. Tillför omedelbart den skånska sjukvården en miljard kronor. Tre fjärdedelar av denna miljard behövs för att avvärja den pågående reella nedrustningen, en fjärdedel för att att utveckla verksamheten. En del tycks tro att man kan klara sjukvården genom omfördelning inom regionens budget, genom att spara på byråkrati och dylikt. Men med sådana åtgärder kommer man maximalt att klara 40-50 miljoner. Resten måste tas genom skatten. Med tanke på att skåningarna idag, genom skattesänkningarna, betalar 13 miljarder mindre i skatt än 2006 (allt annat lika) borde detta vara ett ganska lätt beslut.
  3. Utveckla den offentligt drivna närsjukvården istället för att prioritera vinstdrivna vårdbolag. Nuvarande utformning av Hälsovalet leder till att nya privata vårdenheter startar i så kallat resursstarka områden, medan de vårdcentraler som hade behövt mest resurser utarmas och i några fall läggs ner.

Länkat: SKD; SKD; SDS; SR;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar