söndag 11 december 2011

Regiondirektören fick gå

Så fick äntligen regiondirektör Sören Olofsson silkessnöret. Efter att ha drivit igenom den kritiserade fusionen mellan Karolinska och Huddinge sjukhus kallades Olofsson ner till Skåne 2007 för att genomtvinga den katastrofala sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund till SUS, Skånes universitetssjukhus.

Det byråkratiska monster som skapades började snart formulera egna agendor, och lanserade det ena mer skrämmande förslaget efter det andra, t.ex att flytta alla traumavård till Malmö. Ja, man lät vid några tillfällen läcka idéer, som på fullt allvar diskuterades i ledningsgruppen, att avveckla universitetssjukhuset i Lund. Med hjälp av konceptet härska genom att söndra reducerades sjukvårdsfrågorna till någon sorts ovärdig dragkamp mellan Malmö och Lund.

Vad värre är: Genom ovanifrån styrda omflyttningar och ”profileringar” lyckades man på kort tid slå sönder väl fungerande kliniker, det  mest tragiska exemplet är ögonkliniken.

Det är naturligtvis lätt att skylla på Olofsson, men regiondirektören verkar på uppdrag av den politiska majoriteten i Region Skåne, bestående av de borgerliga och miljöpartiet. Dessa bär det fulla ansvaret för såväl tvångssammanslagningen som de nu pågående nedskärningarna inom skånsk sjukvård.

Huruvida sparkandet av Olofsson kan leda till något positivt eller ej kommer nu an på denna politiska majoritet. Med tanke på hur de agerat hittills är det svårt att vara allt för optimistisk. De saknar såväl visioner som politisk vilja att utveckla den skånska sjukvården. Deras styre börjar och slutar med nedskärningar och privatiseringar. Detta är antagligen orsaken till att de låtit Olofsson härja fritt, majoriteten har trott på honom så länge de har trott att han klarar av att spara in några kronor.

Ljuset i mörkret är att sjukvårdsanställda och allmänhet inte längre stillatigande accepterar detta ovärdig spel, med skånsk sjukvård som insats. Opinionsgruppen Rädda Universitetssjukhuset i Lund har utvecklats till ett brett, öppet och initiativrikt forum som till och med den arroganta regionledningen har svårt att negligera. Dess företrädare uppmanar idag Skånes politiker att åter ta makten över vårdbesluten.


 
Tidigare: Prata skånsk sjukvård

Länkat: SKD; SDS; SDS;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar