torsdag 14 april 2011

De kan inte stava till bostadspolitik

Vänsterpartiet kräver att Lunds kommun tills vidare avstår från nya markaffärer med Arne Paulsson och hans fastighetsbolag.

Bakgrunden är att så sent som i september 2010 betalade Arne Paulsson hellre ett vite på 3 miljoner kronor till kommunen än att fullfölja ett avtal om att bygga 38 hyresrätter på Väster: Allt omvandlades till dyra bostadsrätter redan innan bygget påbörjades.

För detta vill nu Lunds borgerlighet belöna Arne Paulsson genom att sälja ny mark till 425 lägenheter helt utan krav på några hyresrätter eller bostäder till sociala förturer.

I dagens Skånska Dagbladet försvarar tekniska nämndens ordförande Ronny Johannessen (M) avtalet med att "kommunen får mycket bra betalt av Arne Paulsson" och att det därför är rimligt att inte ställa några krav. Det verkar som om Johannessen har glömt att kommunerna har ett lagstadgat ansvar för en social bostadspolitik. Enligt lagen ska varje kommun...
...planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
En pikant detalj i sammanhanget är att de moderata ordförandena för Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden båda har privata affärer med Arne Paulsson. Det skulle dock vara mig fjärran att påstå att detta har påverkat deras hantering av ärendet. Moderaterna i Lund har alltid struntat i de hemlösa och är alltid lika undfallande mot privata byggherrar. De ogillar hyresrätter och kan inte stava till ordet bostadspolitik.

Om Lunds kommun ska kunna leva upp till en social bostadspolitik måste dels formerna för framtida exploateringsavtal ses över, dels bör kommunen avstå från att göra affärer med opålitliga fastighetsbolag som hellre betalar viten än tar ansvar för tecknade avtal.

Tidigare: ... och Lunds borgare bockar; Hyresrätter blev bostadsrätter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar