tisdag 20 december 2011

Lund mot stjärnorna?

Min hemstad Lund har egentligen oförskämt goda förutsättningar. Det beror framförallt på två saker: Universitetet och närheten till kontinenten. Dessa bägge faktorer skapar ett mer eller mindre konstant positivt tillväxtklimat som gör att staden blir en magnet för forskning och utveckling. Det ena ger det andra - dit människor vill flytta, dit vill också verksamheter och företag flytta.

Till och med negativa händelser, som Astra Zenecas nedläggning, vänds till något positivt då nya och än mer dynamiska verksamheter omedelbart etableras i dess spår. I nordöstra Lund håller Max IV på att byggas och ESS står runt hörnet. Igår meddelade Sony Ericsson att de flyttar sitt huvudkontor från London till Lund och idag står det klart att SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut etablerar sig på Ideon.

Detta skapar ekonomiska förutsättningar för ett gott liv åt alla medborgare, för vård, skola och hållbar samhällsutbyggnad. Vad mer är: tillväxten kräver en sådan god och aktiv offentlig samhällsplanering. Hur lever de styrande upp till detta?

I Region Skåne har de styrande sedan flera år bedrivit konstanta nedskärningar av resurserna till sjukvård, som gör att patientsäkeheten i många fall inte längre kan garanteras. Universitetssjukhuset har tvångsfusionerats med Malmö och väl fungerande specialistkliniker har slagits sönder och lämnats i ruiner. Genom det så kallade Hälsovalet urholkas resurserna till landstingets primärvård, som förväntas tävla med privata kliniker om patienternas gunst.

I Lunds kommun har det borgerliga styret inneburit årliga sparbeting på alla verksamhet med i genomsnitt cirka en procent per år. År 2012 blir det sjätte året i rad med neddragningar, något som verksamheterna nu börja lida svårt av. Det innebär färre lärare per elev, ökade barngruppsstorlekar i förskolan och otillräckliga resurser att bedriva en god äldreomsorg för alla. Svaret från de borgerliga har varit att spara pengar genom att överlåta omsorgen till riskkapitalbolag.

Ett omedelbart hot mot den goda tillväxten är bristen på bostadspolitik. Hyresrätten är en naturlig och överlägsen boendeform i en stad med en ung och rörlig befolkning, men detta är ingenting som de styrande i Lund vill satsa på. Det kommunal bostadsföretaget LKF har sedan flera år velat bygga minst 350 nya bostäder om året, men kommer inte ens upp till 100 under borgerligt styre, ombyggnad av äldreboenden oräknat. På de privata byggherrarna ställs inga krav, varken på hyresrätter eller sociala förturer. Lunds universitet säger idag att de inte kan expandera i Lund på grund av bristen på bostäder till studenterna.

På samma vill inte de styrande leverera hållbara infrastrukturlösningar som motsvarar den goda tillväxtens behov. Istället för snabbtåg satsar man på motorvägsutbyggnad och nya motorvägsavfarter, samtidigt som biljettpriserna på kollektivtrafiken chockhöjs. Till och med de uttalade ambitionerna att bygga spårväg från Lunds C till Brunnshög hotas av obeslutsamhet, förseningar och av att regeringen inte verkar vara beredd att skjuta till en endaste krona.  

De styrande i kommun och region förmår alltså inte att leva upp till stadens förutsättningarna och potential, ja, i många fall agerar de rakt emot den goda tillväxtens och dess invånares intressen.

Länkat: SKD; SKD; NSK;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar