torsdag 15 december 2011

En lundaaffär som stinker

Skånska Dagbladet publicerar idag komprometterande uppgifter om hur kommunen kunde sälja mark på Klostergården till underpris.

Under hela den process som pågått har jag ställt mig frågan: Varför detta kryperi för Arne Paulsson, varför denna underdånighet från ledande politikers och tjänstemäns sida? Varför var det så bråttom att besluta om Arenan utan ens en kalkyl för årliga inkomster och utgifter? Varför skulle fotbollens matchplan bort till varje pris, så att den till och med kom närmare befintliga hus än de planerade husen? Varför ställdes inga krav på hyresrätter och sociala förturer? Varför blev priset så lågt? Skånskan avslöjar nu misstänkt vänskapskorruption och dolda uppgörelser.

Affären riggades och prisnivån fastslogs i praktiken redan för sex år sedan i en hemlig uppgörelse som tar sin början när Gösta John Bredberg (FP) är Arne Paulsson gäst i hans villa i Landeck, Österrike. Kommunstyrelsens dåvarande ordförande Lennart Prytz (S) undertecknade i mars 2006 en avsiktsförklaring mellan kommunen och Paulsson, men där stod ingenting om prisnivåer. Sedan skötte kommundirektör Jan-Inge Ahlfridh i praktiken förhandlingarna om pris och andra villkor, detta samtidigt som han hade en vänskapsrelation med motparten och i förhandlingarnas slutskede var Arne Paulsson gäst i villan i Landeck.


Intressant är också att exploateringschef Hans de Maré erkänner att priset för marken blev för lågt. Det ska jämföras med Tekniska nämndens ordförande Ronny Johannessen (M) som hävdar att kommunen fick "mycket bra betalt" av Paulsson.

Hela affären stinker av korruption och otillbörligt gynnande av enskild.


Tidigare: Lärdomar av fastighetssvindelBortskänkes: Attraktiv kommunal mark; De kan inte stava till bostadspolitik; ... och Lunds borgare bockar; Hyresrätter blev bostadsrätter

Länkat: SKD; SKD; SKD

1 kommentar:

  1. Du får väl gissa varför Ronny Johannessen säger vad han säger. Förhoppningsvis fortsätter granskningen av både honom och er övriga inom Lunds kommunala politiker och tjänstemän för det är långt fler som är inblandade i både denna affär och tidigare (och kommande) affärer i kommunen.
    Själv tycker jag du skall granska turerna kring de spenderade "Kulturhuvudstads-pengarna" där det försvann pengar som lätt kunnat användas till bättre ändamål. Eller kring affärerna som kommer kring Lunds ryttarförenings anläggning.
    / Tony

    SvaraRadera