fredag 2 december 2011

Lärdomar av fastighetssvindel?

Skånska Dagbladet går idag vidare med intervjuer med fyra lundapolitiker med anledning av Lunds kommuns skandalaffärer med Arne Paulsson

Ronny Johannessen (M) försvarar affären genom att hävda att kommunen inte har något att göra med Paulssons vidareförsäljning och priset. Detta är naturligtvis en fullständigt korrupt ståndpunkt. Vems intressen företräder egentligen ordföranden i Tekniska nämnden? 

Mats Helmfrid (M) har i alla fall vett att uttrycka bekymmer och att man framledes ska vara noga vid affärer med Paulsson. Bägge de moderata politikerna skyller ifrån sig genom att hänvisa till en sex år gammal avsiktsförklaring mellan kommunen och Paulsson. Men den har inte ett dugg med deras senare handläggning av ärendet att göra. Dels är den inte juridiskt bindande, dels talar den bara i allmänna ordalag om att bygga bostäder och arena på Klostergården. Intet nytt under den borgerliga himlen alltså.

Anders Almgren (S) verkar ha dragit viktiga lärdomar av affären. Dels borde alla avtal mellan kommunen och privata byggherrar vara villkorade, dels öppnar Almgren för alternativet att upplåta kommunal mark med tomträtt. Det senare innebär att kommunen fortsätter äga marken, vilket omöjliggör den typ av spekulation vi nu bevittnat och ger kommunen långsiktiga möjligheter att bestämma t.ex upplåtelseform, hyresrätt eller bostadsrätt.

Min egna åsikter får andra recensera, men min utgångspunkt är inte i första hand att kommunen borde tjänat mer pengar på försäljningen. Det centrala är att Lunds kommun struntar i sitt lagstadgade ansvar för en social bostadpolitik till förmån för affärer med oseriösa fastighetsbolag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar