lördag 14 maj 2011

Regiondirektören i Lund

I Lund oroar sig politikerna över vad som händer i Region Skåne och planerna för Universitetssjukhuset i Lund. På initiativ av den rödgröna oppositionen hade därför regiondirektör Sören Olofsson bjudits in till kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 maj för att förklara. Nedan ett kort referat från mötet samt några avslutande frågetecken.

Sören Olofsson berättade att speciellt sjukhuset i Malmö sedan länge krävt en fastighetsmässig upprustning. Sjukhusledningen hade förra året tagit fram planer för detta, men regionpolitikerna ville att man skulle gå längre. Innan man började bygga nytt och rusta upp skulle en översyn av innehållet i lokalerna göras, alltså även i Lund.

Olofsson karaktäriserade sjukhusledningens interna diskussioner som mycket offentliga, vilket är orsaken till att idén om flytt av traumavården till Malmö läckte ut i mars. Han menade dock att detta var ett av många idéer och att en specialisering cancer - trauma med stor sannolikhet inte kommer att ske.


Sören Olofsson tyckte att regionen bör ställa frågan: Hur kan vi bidra till Skånes utveckling när vi bygger om dessa bägge sjukhus? I någon form måste samordningen mellan sjukhusen bli större, nya förslag håller nu på att tas fram, dialog med Lunds kommun utlovades.

Tillfrågad om hur Olofsson tyckte att sammanslagningen av ögonklinikerna fungerat svarade han att det inte blev bra. Han menade dock att detta i alla fall delvis berodde på att ögonläkarna är egensinniga. Han spekulerade i möjligheten att flytta ut ögonkliniken, kanske till Astra Zenecas lokaler eller till Landskrona.

Jag pekade på att att det sammanslagna sjukhuset bara funnits i tre månader när ledningen lät läcka ut planer på att lägga ner sjukhuset i Lund till förmån för ett storsjukhus i Malmö. Med detta som exempel ifrågasatte jag region- och sjukhusledningen förmåga och vilja att bygga förändringsprocesser underifrån, i dialog.

Sören Olofsson valde att inte i sak kommentera denna händelse, som ägde rum för ett år sedan. Men han hävdade att processen mot sammanslagning av sjukhusen Lund och Malmö hade varit oerhört participativ och att den nuvarande profileringsprocessen ska vara likadan. Verksamhetscheferna och de fackliga representanterna var och ska vara djupt involverade.

Olofsson menade att när informationen ut till personalen inte fungerat har det ofta berott på cheferna, speciellt om de är läkare. Med en uppgiven suck avslöjade Olofsson att han ibland blir lite trött: Det är precis som om folk där ute sitter och väntar på rykten. Han sa också att han aldrig upphör att förvånas över de starka känslor som finns mellan Malmö och Lund.

* * * *

Lundapolitikerna har inte haft någon gemensam diskussion efter mötet. Hos mig väckte mötet en rad nya frågor:
 • Vilken verklighetsbild har man när man påstår att sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund var participativ - byggde på deltagande från personalens sida? Processen forcerades fram just i syfte att undvika diskussioner och blev till slut så kuppartad att förvaltningsrätten upphävde beslutet.
 • Hur kan man som högste chef skylla på läkarna och övrig personal när något går snett?
 • Är inte värnandet av den egna verksamheten en naturlig följd av söndra- och härskastrategier, av att ledningen ständigt spelar ut Malmö och Lund mot varandra?
 • Vad kommer det nya förslaget som profileringsutredningen arbetar med att innebära? Några av lundapolitikerna föreföll lugnade av talet om att "bidra till Skånes utveckling" och löften om dialog med kommunen. Det blev inte jag, dels med kunskap om hur det har gått till hittills, dels mot bakgrund av uttalandet från Pia Kinhult (M) den 30 mars om privata "högspecialiserade centran" som "skulle kunna läggas runt Malmö och Lund".
 • Vad ska hända med ögonkliniken?

Tidigare: Skånsk sjukvård ur askan...? ; Skandalernas region; Swanstein - (M)aktens arrogans; Rent från vettet; Regionledningen dementerar

Länkat: SKD

2 kommentarer:

 1. En sammanslagning kanske inte är så dum. Det är ju allmänt känt att många från Malmö åker till Lund för att få vård för att slippa åka in till Malmös sjukhus.

  SvaraRadera
 2. The problem with socialism is that eventually you run out of other people's money.

  SvaraRadera