torsdag 12 maj 2011

Djupare än på Hallands

Idag var det opinionsmöte på Stortorget med anledning av händelserna på Hallands nation. I mitt tal hävdade jag att rasismen är strukturell och att vi inte kommer åt den genom krav på disciplinära åtgärder mot några aningslösa studenter. Kunskap och dialog är betydligt mer verkningsfullt när man ska arbeta med djupa attityder. Nedan talet i sin helhet. Den som inte är intresserad av historia kan hoppa över de två första styckena.

Rasism och slaveri har historiskt ofta följts åt. Sverige har inte någon speciellt vacker historia inom dessa områden. Slaveriet har i vårt land officiellt avskaffats två gånger, en gång på medeltiden och en gång på 1800-talet. Första gången var 1335. Tidigare, under vikingatiden, hade en stor mängd trälar tagits till Norden speciellt ifrån öster bland slaviska stammar. Detta satte djupa spår i den vikingatida kulturen och i den tidigaste svenska och norska lagstiftningen under medeltiden. Bland annat fanns bestämmelser att barn till slavar skulle förbli slavar liksom bestämmelser om straff för slavar som rymde. Enligt en nordisk lagtext skulle en man som gjorts blind kompenseras med 12 kor, 2 hästar och 3 trälar. Men 1335 utfärdades ett dekret att de då levande slavarna i Sverige skulle bli de sista. Sverige blev därmed också det sista landet i Europa som officiellt avskaffade det medeltida slaveriet.

Men under 1600-talet grundade Sverige en slavhandelsstation i nuvarande Ghana. Pådrivare var Louis de Geer, sanktionerad av Axel Oxenstierna och drottning Kristina. Svenska höga adelsmän och köpmän blev snabbt involverade i den lönsamma slavhandeln över Atlanten. England tog efter några årtionden över verksamheten, men 1784 köpte den svenske kungen Gustaf III en ö med tillhörande slavarbetskraft i Karibien. Under svensk regim expanderade slaveriet kraftigt och inte förrän den 9 oktober 1847 avskaffades slaveriet, nu för andra gången officiellt i Sverige, och återigen som ett av de absolut sista länderna i Europa.

Detta är naturligtvis historia och jag berättar det inte för att nutida svenskar ska gå omkring och ha dåligt samvete för vad som skedde för hundratals år sedan. Men det är en del av vår gömda och därmed glömda historia och jag tror att det faktum att den är gömd och glömd är en av orsakerna till att svenska ungdomar kan kränka andra människor genom att skoja om den transatlantiska slavhandeln, som är ett av de största organiserade övergreppen i mänskighetens historia.

Jag tror dock inte att vi kommer åt denna typ av aningslösa dumheter genom krav på formella disciplinåtgärder, speciellt inte när sådana är omöjliga att genomdriva. Kunskap och dialog är betydligt mer verkningsfullt när man ska arbeta med attityder.

Idag kan vi i Sverige prata om två typer av rasism. Den första typen av rasism drivs medvetet av rasistiska grupper och partier. Ett av dem finns just nu i Sveriges riksdag. Deras främsta affärsidé är att skylla alla tänkbara och otänkbara brister i samhället på närvaron av invandrare. Det är exakt samma sak som nazisterna gjorde för 80 år sedan. Då var det judar som pekades ut. Idag är muslimer den främst måltavlan och det är precis lika avskyvärt.

Den andra typern av rasism kan vi kalla strukturell rasism. Den sker ofta på ett omedvetet sätt bland oss alla, i form av omedveten värdering av människor utifrån bakgrund och etnicitet. Detta leder till diskriminering och olika behandling. I en studie för några år sedan skickade forskare på ekonomihögskolan i Lund in CV:n med exakt lika goda meriter till ett par hundra arbetsgivare. En del CV satte de utländskt klingande namn på, en del svenska. Gissa vilka som blev kallade till anställningsintervju?

Den strukturella rasismen är svårare att bekämpa eftersom vi alla är berörda av den på olika sätt och på grund av att den är djupt inbyggd i vår internationaliserade ekonomi. Vi hade till exempel aldrig accepterat att 11-åringar i Sverige under slavliknande förhållanden tillverkade våra konsumtionsvaror, men vi väljer att blunda när det sker i Bangladesh, bara varorna är billiga.

Den allvarligaste och djupaste formen av rasism är alltså strukturell. Den kan bara motverkas genom kunskap och genom solidarisk kamp för all människors lika värde.

Länkat: SKD; NSK;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar