tisdag 10 maj 2011

"Storsatsningen"

De borgerliga i Lund har presenterat sitt förslag till budget för 2012. I det första utkastet, i de ramar som skickades ut i mars, skulle all verksamhet i kommunen skäras ner med nästan 3 procent. Tekniskt går nedskärningen till på samma sätt som borgarna praktiserat sedan de kommit till makten i Lund 2006: Ingen eller otillräcklig uppräkning i förhållande till inflationen.

Nämnder och förvaltningar har i april svarat. Skrivelserna ger svart på vitt: Kraftiga försämringar av den kommunala kärnverksamheten. Rekordbesparingen 2012 kommer ju efter fem års oavbrutna nedskärningar med i genomsnitt en procent per år och konsekvenserna är redan synliga i form av till exempel neddragen service, stängda äldreboenden, färre lärare per barn, större barngrupper i förskolan, indraget stöd till barn- och ungdomsverksamhet, försämrat underhåll av parker och vägar... En tidigare mycket bra kommunal verksamhet har snabbt monterats ner och försämrats och nu har en smärtgräns nåtts.

En ny prognos med något förbättrade skatteintäkter gör att de borgerliga nu förvisso lägger tillbaka en av de 3 procent de föreslog skulle dras in 2012. Kvar står en tvåprocentig besparing på bland annat Lunds skolor och förskolor. Det motsvarar en minskning med 80-90 lärare.

I Skånska Dagbladet har de borgerliga fräckheten att kalla detta för en "storsatsning på skola och förskola". Detta måste vara den hittills största politiska lögnen i Lund under 2000-talet.


Länkat: SKD; SKD; SDS

2 kommentarer:

  1. Olof Norborg10 maj 2011 11:52

    Ur handbok för borgerliga politiker: Hota att minska 3%, skär sedan bara ned med två och få mellanskillnaden att se ut som en satsning. Smart eller för genomskinligt? Den som lever får se.

    SvaraRadera
  2. I verkligheten använder M-partistaten detta sätt att presentera nedskärningar som praxis numera. Vi har fått ett nytt språk helt enkelt. Lögnen har blivit en dygd, men bara om du har gott om pengar. Arbetslösheten går inte ner utan ökar i själva verket, men så heter det inte offentligt. Där heter det att sysselsättningen ökar. Vi måste hitta en strategi för att få folk att förstå att de blir lurade varje dag!

    SvaraRadera