tisdag 5 april 2011

Ta Borg i örat!

Nog fick Tommy Waidelich in ett par poänger på Anders Borg i kvällens korta debatt. När Borg fick frågan om inte den fortsatt höga arbetslösheten är ett misslyckande svarade han att han ville vänta tills valet 2014 närmade sig, och då utvärdera sysselsättningspolitiken. Waidelich kontrade med att vi inte kan vänta och att S till skillnad från regeringen lärt sig läxan: Fokusera på jobben.

Samtidigt fullföljer Waidelich ett obegripligt svassande för Anders Borg när han gav denne beröm för sättet att hantera finanskrisen. Visst har Sverige drabbats mildare av krisen än andra europeiska länder, men inte genom några mirakelåtgärder från Borg utan framförallt genom att Sverige stått utanför euron. Men om Borg hade fått råda hade vi haft euron och nedgången varit värre för exportindustrin, arbetslösheten ännu högre och statens finanser sämre.

Hur står det egentligen till med Borgs krishantering? Regeringens eget finanspolitiska råd gav under finanskrisen flera rekommendationer att omedelbart satsa på att stärka sysselsättningen i kommuner och landsting. När Borg och regeringen väl tvingades till åtgärder var det för sent, för lite och dessutom av så kortsiktig karaktär att kommunerna inte vågade använda pengarna. Lunds kommun gick till exempel med ett rekordstort överskott 2010, i stället för att anställa personal inom skola, vård och omsorg.

De centrala delarna av regeringens så kallade jobbpolitik döms ut av de ekonomer som dristar sig att titta närmare på dess effekter: Halveringen av arbetsgivaravgiften som ett sätt att skapa arbete åt ungdomar är genuint ineffektivt, försöken att svälta sjuka och arbetslösa till arbete har misslyckats och regeringens stora paradgren jobbskatteavdraget går till historien som det dyrbarast tänkbara sättet att tillskapa eventuella arbetsplatser.

För 70 miljarder i jobbskatteavdrag gissar Borg och Reinfeldt att 75 000 nya jobb skapats genom att fler nu plötsligt antas vilja jobba. Ingen ekonom med självaktning skulle visserligen skriva under på detta, men om vi ändå räknar med regeringens siffra så har varje nytt jobb kostat cirka en miljon kronor. Hade dessa pengar istället satsats på skola och i värlfärdssektorn hade åtminstone dubbelt så många nya jobb skapats - på riktigt.

Ett gott råd till Waidelich är alltså: Ta Borg i örat istället för att gulla med honom. Han må vara en hal högerman, men hans kompetens ligger just i att föra högerpolitik, inte i att vara en god finansminister.

Tidigare: En kompetent finansminister?

Länkat: SVD; SVD; SVT; SVT; SVT; DN; AB; Ex; Ex;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar