måndag 4 april 2011

Skolans dödgrävare

Den borgerlig regeringen tar nu ännu ett steg mot en allt mer segregerad svensk skola. Hösten 2012 öppnar elitklasser för årskurserna 7-9. Jan Björklund säger obekymrat att han inte kan förstå skillnaden mellan å ena sidan specialklasser i musik och å andra sidan specialklasser i svenska och språk. Det kan nog de flesta andra människor. Det är en sak att sortera ut ett fåtal elever med musikbegåvning, det är en annan att på bred front och medvetet sortera ut någon sorts elit i skolans kärnämnen.

De borgerliga, och speciellt Folkpartiet, har nu i årtionden satt agendan för skoldebatten. Den svenska skolan är en Björklundskola. En av de viktigaste förklaringarna till att eleverna i Björklundskolan presterar sämre än tidigare är just segregationen.

När valfriheten blir överordnad princip förvandlas skolan till ett svartepetter-spel. Ju fler alternativ som uppenbarar sig för föräldrarna, desto snabbare blir strömmarna mellan skolorna, desto större risk för den som inte är snabb nog att lyfta ut sitt barn från dess ordinarie skola. Tolvåkersskolan i Kävlinge är bara ett exempel på detta. Fokus i skolans arbete flyttas från kunskap, lärande och kvalitet till konkurrens, privatisering och splittring. Björklund är den svenska skolans dödgrävare.

Det är möjligt att Jan Björklunds och regeringens beslut slår an en ton hos en del föräldrar som tror att deras Pelle eller Lisa mår bättre av att vistas i en elitklass. Men en förstärkt segregering är dålig såväl för högpresterande som andra elever. I skolan lär man sig grundläggande värderingar i livet, som att vi respekterar och hjälper varandra trots att vi är olika. Ingen mår bra av att känna sig utvald, att tro att man är förmer än andra i unga år. Då kommer Pelle och Lisa att få sämre förutsättningar att bli hela och goda människor. Övriga kunskaper och färdigheter kommer de att ta till sig i vilket fall som helst.

Tidigare: Björklunds skola är här

Länkat: SVT; DN; SKD; GP; HD

3 kommentarer:

 1. finns respekt i nuvarande skoler/men snälla du/ta läs på mobbning bla. dn har skrivst en hel del
  en ruin av just flerårsmobbnig7där vuxna sket fulständigt i/och jan nu lever jag på bla. dina skatt medel

  SvaraRadera
 2. Folkpartiet står för en nykonservativ skolpolitik som går ut på ökad styrning av skolan och klassrummet, centralisering, ökat fokus på prestation (istället för kompetens) och ett mer komparativt perspektiv.

  Socialdemokraterna står för en nyliberal skolpolitik som gått ut på decentraliseringar, individuella arbeten, osynlig och relativistisk pedagogik och marknadstänk - vilket sammantaget lett till en stark medelklassdominans.

  Vänsterpartiet i sin tur står för en terapeutisk skolpolitik, också den grundad på osynlig och individualistisk pedagogik, men kompetensinriktad, problembaserat lärande och en progressivistisk kunskapssyn. Även den en modell som skapar osäkerhet för arbetarbarn och leder till medelklassdominans.



  Jag skulle istället vilja se...

  * Tydligare kunskapskriterier
  * Mindre specialisering och mer baskunskaper
  * Mer struktur i skolan
  * Vygotskyansk pedagogik
  * Mer kollektivism i pedagogik och skolans utformning (inkl. fler internatskolor!)
  * Mer samarbete och krav på att elever ska ta ansvar för varandra
  * Läxläsning i grupp, mixade efter kognitiv kapacitet (som i Kina och Sydkorea)
  * Mer kritiskt tänkande och kunskapsteori
  * Praxis-orienterad kunskapssyn (förening teori och praktik, det senare har haft en allt för underordnad roll i skolan)
  * Minskad konkurrens (inkl. att minimera de nationella standardiserade testen)
  * Bonus till lärarlag som lyckas höja elever till godkänd nivå

  SvaraRadera
 3. Framtidens skola måste grundas på fakta - inte önsketänkande. Därför bör divergensprincipen och dess följd, individualiseringsprincipen seriöst beaktas i skoldebatten.

  SvaraRadera