fredag 22 april 2011

Lär av eurofiaskot

Finansminister Anders Borg tycker att Sverige nu ska ansluta sig till den så kallade Europapakten, som inrättats för att kontrollera EU-ländernas ekonomiska politik. EU-kommissionen skulle få ett avgörande inflytande över skatter, pensioner, lönebildning och välfärdssektorns storlek.

I praktiken innebär detta att ge upp Sveriges självbestämmande över den ekonomiska politiken. Demokratin slumpas bort till Bryssel för en i grunden nyliberal politisk agenda. Borg verkar ha lärt sig taktiken från andra EU-politiker: Stora och impopulära förändringar genomförs bäst i små steg så att ingen märker något.

Samtidigt blir eurons död en allt vanligare utsaga bland ekonomer. Milton Friedman hävdade ju redan 1999 att euron inte kommer att överleva en första större ekonomisk kris. En annan ekonomipristagare, Paul Krugman, har övertygande visat att euron förstärkt krisen i Europa och är huvudorsaken till t.ex. Spaniens och Irlands problem.

Det är till masten på detta sjunkande skepp som vår finansminister vill surra fast oss.

Tidigare: En kompetent finansminister?

Länkat: SR; DN; Ex; SVT; SVD; GP; HD; BLT; SKD;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar