fredag 9 mars 2012

Yrkeselever flyr Björklundskola

Sydsvenskan rapporterar idag att allt färre går yrkesprogrammen på gymnasiet. När de teoretiska kraven försvann, försvann också många av eleverna.

När den nya gymnasieskolan startade i höstas gjordes yrkesutbildningarna om så att de inte längre gav behörighet till högskolan. Initiativtagare till förändringen var utbildningsminister Jan Björklund (FP) som menade att detta skulle göra yrkesutbildningarna mer attraktiva. Det blev precis tvärtom. Skolverkets siffror visar att andelen elever på yrkesprogram har minskat med mellan fyra och sju procentenheter på bara ett år. I år går cirka 31 procent av eleverna på yrkesprogram, medan 51 procent går på teoretiska program.

En del yrkesutbildningar försöker nu bli mer attraktiva genom att på egen hand höja kraven, rakt emot Björklunds och den borgerliga regeringens ambitioner. Ja, vad ska man göra när verkligheten inte stämmer med kartan? 

Försämringen och det minskade söktrycket till yrkesutbildningen går hand i hand och är ännu ett svidande nederlag för borgerlig utbildningspolitik. Tänk att ungarna aldrig kan göra som Björklund säger. Snart så återstår bara rottingen.

Tidigare: Björklunds skola är här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar