tisdag 6 mars 2012

Bagdad Borg och sysselsättningen

Sysselsättningsgrad och andel i arbete, 2006 och 2011, fjärde kvartalen, källa SCB.
Den borgerliga regeringen är stark stressad av att oppositionen nu verkar ha erövrat det politiska initiativet. Speciellt smärtsamt är det att behöva konfronteras med de egna misslyckandena vad gäller sysselsättningen. Alliansen vann en gång regeringsmakten för att de sa sig vilja skapa jobb och minska vad de kallade utanförskapet. Den verkliga massarbetslösheten har uppstått sedan dess.

Regeringen står nu tomhänt. Deras huvudåtgärder, skattesänkningar i kombination med en organiserad jakt på sjukskrivna och arbetslösa, har visat sig verkningslösa. De andra åtgärderna  Rut, sänkt resturangmoms och slopade arbetsgivaravgifter för unga  skapar väldigt lite jobb i förhållande till den ekonomiska insatsen. Ofta kostar varje sådant arbetstillfälle mellan 11,5 miljoner om året i form av subventioner eller förlorade skatteintäkter, de undersköterskor eller lärare som parallellt har försvunnit i vård, omsorg och skola kostar blott hälften därav.

Det moderata försöket till motoffensiv vi nu ser måste beskrivas som patetiskt. Det består helt enkelt i att dribbla med statistiken över sysselsättningen. Anders Borg hävdade igår att sysselsättningsgraden jämfört med 2006 i själva verket har ökat, men att detta döljs genom att de som har den högsta sysselsättningsgraden, 2564-åringarna, minskat i andel av befolkningen. Han påstår också att sysselsättningsgraden ökat för ungdomar 1524 år.

Borg skriver att han utgår ifrån SCB:s siffror, rimligen senaste kvartalets, och då blir det stört omöjligt att förstå hur Borg har räknat. Det spelar ingen roll om man utgår ifrån alla ungdomar eller från de ungdomar som ingår i arbetskraften: Såväl sysselsättning som andel i arbete har gått ner.

Utgår vi ifrån alla 1524-åringar har andelen sysselsatta minskat från 39 till 38 procent, och andelen som är i arbete har minskat från 35 till 34 procent. Utgår vi från arbetskraften i denna åldersgrupp har andelen sysselsatta minskat från 82 till 79 procent, och andelen som är i arbete har minskat från 74 till 71 procent.

Av hela befolkningen 1574 år har sysselsättningen minskat från 65,9 till 65,3 procent. Anledningen till att raset inte är större är att andelen sysselsatta  över 65 år ökat från 10,5 till 11,7 procent.

Likt den tragikomiske Bagdad Bob blir Anders Borgs förnekanden av verkligheten allt mer ohållbara.

Länkat: Alliansfritt Sverige; DN; DN; DN; SVD; SVD; SVT; GP; GP; AB; SKD;   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar