torsdag 14 juli 2011

Kvinnolöner ska gälla


Region Skåne anser att naturliga jämförelsegrupper för Vårdförbundets medlemmar utifrån arbetsuppgifter och utbildning är andra kvinnodominerade grupper i vården med medellång högskoleutbildning.
Så formulerade sig förhandlingschefen i Region Skåne i protokollet för löneöversyn i måndags. Regionen vill med detta ytterligare öka löneskillnaden mellan läkare och sjuksköterskor. Idag är specialistläkarnas månadslön i Skåne drygt dubbelt så hög som sjuksköterskornas.

Man frågar sig omedelbart: Vad har detta med kvinnodominans i yrkesgrupper är  att göra? Enligt svensk lagstiftning inte alls, eftersom könsmässiga hänsyn vid lönesättning är förbjuden. Arbetsgivarna har tvärtom ett lagstadgat ansvar att kartlägga och åtgärda eventuella diskriminerande löneskillnader på arbetsplatsen.

Protokollet vittnar om en djupt diskriminerande inställning från arbetsgivarens sida. Det sägs klart och tydligt att det är andra kvinnodominerade yrken som ska utgöra jämförelsegrupp. Det faktum att kvinnodominerade yrken är lägre betalda används som argument för att den aktuella gruppen (sjuksköterskorna) inte ska kunna förbättra sitt relativa löneläge.

Detta är bara ännu ett bevis för att något är ruttet i Region Skåne.


Uppdaterat 15 juli

Idag rapporterar SDS om regiondirektör Sören Olofssons löneutveckling. Redan tidigare var han den i särklass bäst betalde landstingsdirektören i landet. Med ett lönelyft på 15 000 kronor 2011 (9 procent) landar månadslönen på 175 000 kronor + 35 000 i månaden i pensionspremie, 37 semesterdagar, förmånsbil samt årskort på flyget Malmö - Stockholm. Pia Kinhult (M) säger att majoritetspartierna (M, FP, KD, C och MP) i Region Skåne är överens om lönelyft och förmåner. Man kan lugnt konstatera att här är det i alla fall inte jämförelse med "kvinnodominerade grupper" som gäller ... 

Länkat: SDS; SVDSKD; SKD; SKDNSK; NSK; HD; HD; HDAB; GP; D;

1 kommentar:

  1. Vi måste komma ihåg att många äldre sjuksköterskor inte har gymnasieutbildning, än mindre högskoleutbildning. De gick direkt från grundskolan till sjuksköterskeutbildningen. Numera går sjuksköterskorna först gymnasium och sedan sjuksköterskeskola. De älrdes utbildningsnivå ger en uppfattning om vilken nivå på utbildning som krävs för att vara sjuksköterska. Jag anser att dagens sjuksköterskor har en utbildning som kanske motsvarar ½ kandidatutbildning plus arbetspraktik och därför är deras löner rimliga. Om vi istället utgår ifrån de erfarna sjuksköterskorna och då tar hänsyn till att de saknar gymnasieutbildning så är lönen hög.
    Eftersom det är rimligt att erfarna sjuksköterskor tjänar mer än mindre erfarna så bör lönenivån ligga still tills de som saknar gymnasieutbildning gått i pension. Därefter bör lönen differentieras efter arbetsvilja och vilja att förkovra sig.

    Det som däremot borde diskuteras är om det inte vore rimligt att höja lönen för specialistsjuksköterskor. Jag anser att de tjänar för lite jämfört med vanliga sjuksköterskor.

    SvaraRadera