fredag 3 juni 2011

Despotism på Sus

Trots ett stort stöd bland kolleger, fack och övrig personal avskedas Naomi Clyne som chef för njurkliniken i Lund från den 1 juli. Divisionschefen Bo Israelssons motivering att det beror på dålig budgetdisciplin framstår som ett svepskäl. Det verkar som om Naomi Clyne undanhållits kunskap om den budget hon förväntas hålla i. Överläkaren Ole Simonsen på njurkliniken säger till Sydsvenskan:
– Naomi Clyne har aldrig legat under i budget tidigare. Plötsligt gör hon det och divisionschefen vägrar redovisa varför. Hon har frågat vari budgetunderskottet består. Jag tror att Bo Israelsson vill bli av med henne för hon är rak och frågvis och vill ha reda på saker. Det borde vara enkelt att redovisa och förklara ett underskott, men han vill inte...
Naomi Clyne tror själv att sjukhusledningen vill göra sig av med henne eftersom Njurklinkerna i Malmö och Lund ska slås ihop.

För den politiska regionledningen borde händelsen bli ännu en läxa att lära från skapandet av Sus
och de problem som uppstår i stora tvångssammanslutna organisationer. Det tycks finnas en allmän lag att ju längre bort från verksamheten som cheferna sitter, desto mer frodas despotismen.

I stället för att acceptera att obekväma klinikchefer sparkas borde de vara mycket oroliga över i vilken riktning regionchefen och sjukhuschefen styr organisationen.

Tidigare: Sparka Olofsson och Christiansson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar