onsdag 24 april 2013

Zarembas bokslut

Läs Maciej Zarembas avslutande artikel i DN om New Public Management, marknadsstyrning av offentlig verksamhet. 

Den är minst lika omskakande som de tidigare artiklarna, inte minst för vänstern. Zaremba menar att riksdagen inte visste vad den gjorde när den 9 juni 1988 ändrade Sveriges statsskick. Liksom i förbigående, i en bilaga till en kompletteringsproposition, infördes mål- och resultatorienterad styrning. Därmed togs ett avgörande steg bort från lagstyrning, med tydliga kontrakt med verksamheterna och professionen.

Vänstern har visserligen varit de starkaste kritikerna mot att förvandla vård och skola till en marknadsplats. Men jag tror inte ens vänsterns företrädare har insett den fulla vidden av mål- och resultatstyrning med hjälp av prislappar. Vi har mest protesterat när prislapparna har använts för att privatisera verksamheter.

Vi är nog många som anat att någonting varit väldigt fel. Zaremba har hjälpt oss att sätta ord på våra aningar. Nu gäller det att formulera alternativ, lyssna på professionen inom vård och skola, lägga förslag, bilda opinion - kort sagt börja resa politiskt motstånd mot New Public Management.

Länk till Zarembas slutartikel i DN

Tidigare: Skåne: Vägval i vården

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar